Aeglustumine kui kunstiline valik

Aeglustumine kui kunstiline valik on aeglase kunsti loomise, kogemise ja mõtestamise kursus, mille käigus laiendatakse osaleja loovust, performatiivset lähenemist ja aeglase kunsti võimalustega eksperimenteerimise oskust.

Kursuse eesmärk on laiendada aeglase kunsti loomise ning kogemise viise. Õpitakse, kuidas läheneda kunstile läbi performatiivsuse ning seeläbi aja nihestamise, ning katsetatakse erinevate võimalustega „aeg kui ressurss“ ajastul loominguga töötamiseks.

Kursusele on oodatud kunstihuvilised ja kunstivaldkonna professionaalid, kes soovivad läbi performatiivsete lähenemiste, loominguliste ülesannete ning teema mõtestamise aeglustada loomise viise ja igapäevatempot ning pakkuda aeglustust ka kursuse lõpus valmiva teose kogejale. Õppetöö̈ toimub praktilises vormis.

Tegemist ei ole erinevate meediumite tehnilist teostust õpetava, vaid loovust laiendava ja eksperimentaalsetele katsetustele suunava kursusega.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus
Kursusel osalemine ei eelda eelnevat kogemust (tegevus)kunstidega

Kursus koosneb kolmest osast:

 • arutelud, näited ja kogemuste jagamine, mille kaudu laiendatakse arusaama aeglasest olemisest, tegemisest ja vaatamisest kunstis
 • kogemuslikud aegluseteemalised harjutused nii avalikes ja poolavalikes kui ka privaatruumides
 • keskendume originaalteoste loomisele ehk erinevate suunavate ülesannete käigus valmivad kontseptuaalsed aeglustumisele keskenduvad teosed (videod, performance’id, maalid jne), mida hiljem avalikult esitletakse

Kava
1. päev. Juhendaja ja kursuse tutvustus, performatiivne tutvumine, grupi huvide ja kogemuste kaardistamine
2. päev. Manifesti esitamine, loominguline ülesanne avalikus ruumis, kogemuse analüüsimine
3. päev. Loominguline ülesanne poolavalikus ruumis, muuseumi/galerii külastus, kogemuse analüüsimine
4. päev. Väliskõneleja
5. päev. Lavastuse vaatamine
6. päev. Lavastuse analüüsimine, loominguline ülesanne privaatruumis, kogemuse analüüsimine
7. päev. Originaalteose idee esitlus ja tagasiside
8. päev. Grupitöö
9. päev. Avalik originaalteoste esitlus
10. päev. Avalik originaalteoste esitlus, kursuse kokkuvõte


Õppemetoodika
Kursuse esimene osa koosneb aruteludest ja näidetest, mille käigus oodatakse grupilt sõnavõtte ning kogemuste jagamist. Teises osas keskendutakse füüsilistele harjutustele, mille käigus saavad osalejad kogemuse aeglase(lt) kunsti tajumise viisidest. Kolmandas kursuse osas luuakse juhendaja suunamisel originaalteosed. Kursuse jooksul külastatakse muuseumi, käiakse vaatamas lavastust ning rääkima tuleb väliskõneleja. Kohtumiste vahel tehakse teemakohast kodust tööd.

Kursuse läbinu

 • mõistab aegluse vajadust tänapäeva ühiskonnas ja kunstis
 • on tuttav performatiivsuse mõistega ning oskab seda rakendada teoste loomisel
 • omab töömeetodeid, et läheneda loomingule kontseptuaalselt
 • oskab enda loomingu tagamaid mõistetavalt väljendada
 • oskab ajaga manipuleerida läbi loomingulise lähenemise ning rakendada seda teadmist teoste loomisel
 • teab, kuidas luua aeglusele keskenduvat teost
 • julgeb eksperimenteerida ning avada ennast ootamatutele lahendustele
 • oskab arvestada avaliku ruumi eripäradega performatiivse akti loomisel

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 85% ulatuses. Arvestus koosneb avalikust esitlusest, mille sisuks on iga autori esitlus oma tööst: väljapanek ning verbaalne kontseptsiooni kirjeldus. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside esitamist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Märkmik või arvuti, vahendid teose loomiseks vastavalt meediumile (joonistusvahendid, kaamera, erinevad materjalid jms). Kõik vajalikud vahendid võtab osaleja ise kaasa, vajadusel saab juhendaja vahendite leidmisega aidata.

Juhendaja
Keithy Kuuspu (kunstide magister, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 2021) (snd 1994) on etenduskunstnik, lavastaja ja koreograaf. Olulisel kohal tema praktikas on etenduskunsti ja visuaalkunstide sidumine ning seoste otsimine keha ja materjali vahel. Loomingus keskendub ta argistele struktuuridele ning ühiskonna mõjule indiviidi üle, lähenedes sellele sageli iroonilise naiivsusega. Ühise joonena tema töödes võib välja tuua aja ja ruumiga manipuleerimise ning olemise aeglustamise. https://www.keithykuuspu.com


Aeg: 18. september kuni 27. november 2024 kolmapäeviti kell 18–21 (v.a 23. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A501; lisaks erinevad avalikud ruumid Tallinna piires
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Õppegrupp: 10 kuni 20 õppurit
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 11. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 340 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud