Akadeemiline figuurijoonistus

Kursusel tutvustatakse natuurist joonistamiseks vajalikke oskusi: nägemist, nähtu analüüsimist ning seejärel paberile kandmist vastavalt kunstniku seatud eesmärgile. Osalejad saavad teadmisi figuratiivsest joonistamisest ning joonistamisoskuse iseseisvaks arendamiseks, kasutades traditsioonilisi akadeemilisi töövõtteid. Ülesannete käigus arendavad õppijad enda nägemis- ja analüüsioskust ning käelist vilumust, töötades natuurist või fotodelt.

Kursusele on oodatud figuratiivse kunsti huvilised, kes soovivad treenida natuurist joonistamiseks vajalikke oskusi: nägemist, nähtu analüüsimist ning seejärel paberile kandmist vastavalt enda eesmärgile.

Eeldused osalejale

Keskharidus ja eesti keele oskus, huvi figuratiivse kujutava kunsti vastu

Algtasemel joonistusoskus on soovituslik, kuid selle puudumine ei ole takistuseks, sest kursusel lähenetakse igale osalejale personaalselt

Õppemetoodika

Kursus algab sissejuhatava loenguga, kus õppurid tutvuvad juhendajaga ning juhendaja kirjeldab eesootavat kursust ja käsitletavaid teemasid.

Iganädalastes kontakttundides toimub stuudiotöö modelliga, juhendaja jagab tagasisidet ja abistavaid suuniseid.

Iseseisva tööna teevad õppijad visandeid, mis keskenduvad nende oskuste arendamiseks kasulikele teemadele: dünaamika, hele-tumedused, anatoomia vmt.

Õppetöö käigus saab iga osaleja personaalseid suuniseid ja soovitusi vastavalt enda huvidele ja vajadustele.

KAVA

Kursuse sissejuhatava kohtumise järel joonistame natuurist kolmel korral üht poolfiguuri, kolmel korral üht täispikkuses aktifiguuri ning neljal korral üht täispikkuses aktifiguuri. Viimases tunnis toimuvad arvestus ja arutelud.

Kursuse läbinu

 • on teadlik erinevatest akadeemilise figuurijoonistamise töövõtetest
 • oskab valida ning ette valmistada sobilikke töövahendeid figuuri joonistamiseks
 • oskab figuuri natuurist ja fotolt vaadeldes eristada erinevaid tehnilisi „maamärke“
 • teab, kuidas komponeerida figuuri valitud formaati
 • oskab figuuri joonistamisel kasutada lihtsustamist

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on tööde esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

 • 4 joonistuspaberit, vähemalt A1 suuruses valge vatman
 • visandamiseks paberit suuruses alates A4
 • naturaalne süsi, pressitud süsi ja söepliiats VÕI noaga teritatud grafiitpliiatsid HB, 2B ja 6B
 • kustutuskumm, hajutuspulk
 • joonistusvahendite teritamiseks sobilik nuga
 • fiksatiiv ja maalriteip

Soovi korral võib teise või kolmanda joonistuse teha ka kattevärvidega.  NB! Kõik vajaliku ostab osaleja ise

Juhendaja

Kaspar Tamsalu (MFA, Eesti Kunstiakadeemia, 2015; BFA, Peterburi Repini-nimeline kunstiinstituut, tahvelmaal, 2012) on olnud loominguliselt tegev tunnustatud illustraatori ja maalikunstnikuna. Produktsioonikunstnikuna on ta töötanud rahvusvaheliselt tunnustatud videomänguprojektis „Disco Elysium“ (2019). 2017. aastast on Tamsalu juhendanud joonistamis- ja maalikursuseid Eestis ja mujal. 2018–2021 töötas ta maaliosakonna juhatajana Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.


Aeg: 16. september kuni 9. detsember 2024 esmaspäeviti kell 18–21 (v.a 21. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A306
Maht: 48 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Õppegrupp: 9 kuni 10 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 9. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 580 eurot

Registreerudes enne 2. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 280 eurot, seejärel 7. septembriks 300 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud