Arhitek­­tuuri konser­veerimine ja restau­reerimine

NB! Grupp on täitunud!
Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise mikrokraadi saab omandada EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas. Mikrokraadi programm tutvustab arhitektuuripärandi konserveerimise ja restaureerimise aluspõhimõtteid ning nende tehnilise seisundi uurimis- ja hindamismeetodeid.

Sihtrühm
Kõik, kes on huvitatud kultuuripärandi kaitsest, ajaloolistest ehitistest, kunstist ja arhitektuurist ning soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega, sh arhitektid, ehitusinsenerid, kunstiajaloolased, restauraatorid, mälestiste omanikud jt huvilised.

Eeldused osalemiseks
Bakalaureusekraad. Õppima asumise tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (MA). Õppetöö toimub eesti keeles.

Õppemeetod
Igast teemast räägib selle ala tunnustatud asjatundja, mistõttu on programmi kaasatud arvukalt nii pikaajaliste kogemustega praktikuid kui akadeemilisi uurijaid. Loengutele lisaks toimuvad seminarid, grupitööd ning õppekäigud vastvalminud või töös olevatele objektidele. Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega ning arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitusel osalejatega.

AJAKAVA

Sügissemester, 2022

 • 14.–16. ja 28.–30. oktoober
 • 11.–13. ja 25.–27. november
 • 09.–11. detsember

Kevadsemester, 2023

 • 13.–15. ja 27.–29. jaanuar
 • 10.–12. veebruar
 • 03.–05. ja 17.–19. märts
 • 31. märts – 02. aprill


Õpiväljundid. Mikrokraadi läbinu

 • omab ülevaadet muinsuskaitse ajaloost, teooriast ja seadusandlusest
 • tunneb kultuuriväärtuslike alade ja hoonete uurimise meetodeid ning nende dokumenteerimise aluseid ja viise
 • tunneb kivi- ja puitehitiste konstruktsioone ning konserveerimise ja restaureerimise üldisi põhimõtteid
 • oskab koostada ajaloolisele hoonele hooldus- ja tegevuskava ning teab restaureerimisprojekti koostamine põhimõtteid
 • omab ülevaadet ajalooliste interjööride restaureerimise printsiipidest ja praktikast
 • omab ülevaadet Eesti parkide ja kultuurmaastike kujunemise ajaloost ning nende kaitse põhimõtetest
 • omab praktilise restaureerimise algoskusi

Hindamine
Mikrokraad lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 80% ulatuses ja sooritanud õppekava ainepunkti ülesanded (22 EAP).

Arvestuse sisuks on õppija vabalt valitud vana hoone ajaloo, materjalikasutuse ja tehnilise seisukorra analüüs ning sellel põhinevate restaureerimissoovituste esitamine ja lõputöö esitlemine ja kaitsmine 11. ja 12. mai 2023.

Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad
Riin Alatalu (PhD), Triin Talk (MA), Lilian Hansar (PhD), Triin Reidla (MA), Leele Välja (MA), Hilkka Hiiop (PhD), Maris Mändel (PhD)


Aeg: 14. oktoober 2022 kuni 12. mai 2023,
kaks korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 572 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet ja 332 tundi iseseisvat tööd (22 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisainfo: koordinaator Maris Veeremäe, maris.veeremae@artun.ee
Registreerumine: kuni 7. oktoober 2022
või kuni kohtade täitumiseni (5) 

Hind: 1990 eurot
Enne 30. septembrit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerimistasu 150 eurot registreerumisel, 845 eurot 5. oktoobriks 2022 ja 995 eurot 18. jaanuariks 2023.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud