Arhitektuurijoonistamise eelakadeemia

Arhitektuurijoonistamises joonistamiskursus on mõeldud neile, kes on huvitatud arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias ning kes pole varem arhitektuuri joonistamisega kokku puutunud. Kursuse käigus õpitakse, kuidas edastada oma ideid joonistuste kaudu.

Kursuse jooksul lahendatakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri eriala sisseastumiseksami joonistusülesandeid, harjutatakse käelist tegevust ja töötatakse erinevate joonistusvahenditega. Käsitletakse ruumi ja arhitektuuri joonistamise eripärasid.

Suurt tähelepanu pööratakse arhitektuuriobjektide joonistamise põhilistele oskustele: perspektiiv, kompositsioon, proportsioon, vorm, ruum, koht, materjalid ja tekstuurid. Samuti tutvutakse erinevate joonistusvahenditega (pliiats, süsi, jne) ja joonistuslike väljendusvõimalustega (joon, pind).

Programmis on kolm teemaplokki

  1. Sissejuhatus perspektiiviõpetusse (geom. vormid ja seadeldised)
  2. Interjööri joonistamine
  3. Eksterjööri joonistamine (linnavaade)

Kursuse läbinu on

  • omandanud teadmised joonistuse väljendusvõimalustest, joonistusvahenditest ja põhilistest arhitektuurijoonistamise tehnikatest
  • saanud geomeetriliste vormide, tehnilise iseloomuga objektide ja esemerühmade joonistamise kogemuse
  • saanud arhitektuursete objektide joonistamise kogemuse

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on valminud tööde esitlus. Arvestuse saanule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja

Britta Benno (s 1984) on joonistus- ja graafikakunstnik, kes on 2023. aastal lõpetanud EKA kunsti ja disaini doktoriõppekava. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja materjalid ning nende kõrvutamisel ja laiendamisel avanevad uued perspektiivid. Benno viimaste aastate näitused toimivad seriaalselt, kujutades inimesejärgseid maastikke. Praegu töötab Benno vabakutselise kunstniku ja EKA õppejõuna.

Töövahendid
Vajalikud materjalid võtab kursuslane ise kaasa. Materjalide info esimeseks korraks antakse enne kursuse algust ning iga tunni lõpus teatatakse järgmise tunni teema ning tunniks kaasavõetav materjal.


Aeg: 29. aprill kuni 23. mai 2024 esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17.45–20
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A307, A306 (2. mai), A206 (20. mai), A204 (23. mai)
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet, 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Suurim osalejate arv: 15
Hind: 160€

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud