Biojäätmed loomingulises kasutuses

Kursuse käigus vaadeldakse ja kasutatakse kodus tekkinud biojäätmeid loomingulise ressursi perspektiivist ning heidetakse teadlikum pilk enda tarbimisharjumustele ja toidu päritolule. Julgustatakse eksperimenteerima, olema loov ning otsima erinevaid kasutusvõimalusi, et anda jääkmaterjalile enne kompostimist uus eluring.

Kursuse teemad: biojäätmetest paberi, plasti, voolimismassi jt komposteeruvate komposiitmaterjalide valmistamine ning valminud materjalide kasutamine loometöödes; lake-pigmendi, kriidi ja tindi keetmine; kanga, lõnga ja paberi värvimine; toidujäätmetest valminud pigmendist värvide kokku segamine (akvarell, õli, tempera, rapsivahakriit) ja nende kasutamine loometöödes.

Oodatud on kunstihuvilised, kes soovivad vähendada jäätmeid ja luua keskkonnahoidlikumalt.

Iga osaleja valib biojäätme(d), millega teostab kursusel õpitud ja/või ise edasi katsetatud tehnika(id)t kasutades loomeprojekti, lähtudes iseenda või kellegi teise vajadustest (sh emotsionaalsetest). Lõpptulemus peab olema materjalina uuesti kasutusele võetav ja/või komposteeruv ning valminud keskkonna- ja energiasäästlikult. Viimasel kohtumisel toimub lõputööde esitlus ja võimalusel ka hilisem lõputööde (virtuaalne) ühisnäitus.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus, soov luua keskkonnasõbralikke kunstimaterjale ja kunstitöid

Kava

1. päev. Sissejuhatus. Loovtööd toormaterjalidega. Ülevaade kodustest ülesannetest.

2.–4. päev. Biojäätmete kasutamine uue materjali loomiseks. Käsitööpaberi valmistamine. Kompostitava plasti valmistamine. Komposiitmaterjalide valmistamine.

5.–9. päev. Biojäätmete kasutamine värviallikana. Tindi valmistamine. Värvilahuste keetmine kanga ja paberi värvimiseks. Materjalide eel ja järeltöötlus. Trükk. Kuivpigmentide valmistamine biojäätmetest lake-pigment-meetodil. Jahvatatud kuivpigmentidest akvarellide ja vahakriitide valmistamine. Jahvatatud kuivpigmentidest tempera, aquafaba ja õlivärvide valmistamine.

10. päev. Iseseisva töö ning kursuse jooksul valminud loovtööde esitlemine ja kogemuste jagamine.

Õppemetoodika
Õppetöö toimub praktilises vormis. Tutvutakse materjalide näidiste ja tehnikatega. Juhendaja juhendamisel valmistatakse ühiselt biojäätmetest erinevaid kunstimaterjale, mida seejärel kasutatakse individuaalsete loovtööde loomisel. Toimuvad arutelud saadud kogemuste ja uute ideede jagamiseks ning iseseisvalt valminud tööde esitlemine.

Kursuse läbinu

  • oskab näha biojäätmetes ressurssi, millest luua erinevaid kunstimaterjale
  • saab oma tarbimisharjumustest ja -valikutest (keskkonna)teadlikumaks ning eelistab luua, kasutades olemasolevaid materjale ja töövahendeid
  • oskab teha tööprotsessi käigus teadlikke valikuid, mis lähtuvad eesmärgist luua komposteeruv või korduvalt ringlusse võetav materjal/kunstitöö
  • oskab toidujäätmetest keeta lake-pigmenti; värvida kangast, lõnga ja paberit; keeta tinti; valmistada pigmentidest erinevaid värve (akvarell, õli, tempera, taimevahakriit)
  • oskab biojäätmetest luua erinevate kasutusvõimalustega lihtsamaid komposteeruvaid komposiitmaterjale, bioplasti ja paberit
  • oskab näha biojäätmetes ja neist loodud materjalides võimalusi ning kasutada neid loomingus
  • teab orgaaniliste materjalide ajas ja keskkonnas muutuvaid omadusi ning nendega kaasnevaid eeliseid, puudusi ja võimalusi

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 80% ulatuses. Arvestuse sisuks on valminud lõputöö eksponeerimine. Lõputöö protsess on dokumenteeritud (materjali kirjeldus, tööjuhend(id), retsept(id), fotod protsessist). Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Kodus kogutud toidujäätmed (värsked, kuivatatud, külmutatud).
Ülejäänud vajalikud materjalid ning töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas. 

Kodus teostatavate isiklike projektide juures on eesmärk kasutada juba olemasolevaid või selleks kohandatud töövahendeid.

Juhendaja
Kerttu Siplane on omandanud magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia moekunsti erialal 2007. Siplane on osalenud mitmetel ühisnäitustel biojäätmetest ja loodusest kogutud orgaanilistest materjalidest loominguga. Tema 2020. aastal toimunud isikunäituse „Rohi“ tööd valmisid suvemajast 50 m raadiusest korjatud taimedest loodud värvidest, materjalidest ja objektidest. Siplane on juhendanud erinevaid jääk- ja loodusmaterjalide kasutamisega seotud töötubasid ning on inimese, looduse ja loomingu vahelise suhte paremaks mõistmiseks ja mõtestamiseks osalenud Tallinna Ülikooli kunstiteraapia koolitustel ja psühholoogialoengutes. Siplane on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Moekunstnike Ühenduse liige.


Aeg: 3. oktoober kuni 12. detsember 2023 teisipäeviti kell 18–21 (v.a 24. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum D413
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 26. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 410 eurot
Registreerudes enne 19. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 24. septembriks 210 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud