Digitaalne illustratsioon

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursuse eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt digitaalselt illustratsioone looma ja neid raamatukujunduses või sarnases projektis kasutama. Õppetöö käigus käsitletakse digitaalillustratsiooni loomise kõiki etappe visandist kuni valmis projektini. Fookus on digitaalse joonistamise, kunstilise kujundamise ja digioskuste arengul.

Kursusele on oodatud disainerid ja illustraatorid ning kõik, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaljoonistamise ja -maalimise valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid ning harrastus-, kutse- ja kõrgkoolid, kes on huvitatud oma töötajate koolitamisest ja ümberõppest.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja eesti keele oskus, vajalik on ka inglise keele oskus (üks aine on inglise keeles).

Eelnev kokkupuude joonistamise või kujundamisega, Adobe Illustratori ja Photoshopi programmide baasteadmised. 

KAVA

 • Värv, kuju ja tekstuur
 • Raamatudisain ja illustratsioon
 • Visandamine ja digimaalimine
 • Praktiline karakteri- ja keskkonnadisain
 • Lõpuprojekt

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • on digitaalselt loonud illustratsioone algülesandest või loost lähtuvalt
 • tunneb digiillustratsiooni protsessi ideevisandist alates kuni viimistletud trükifaili või digitaalselt avaldamiskõlbuliku pildini
 • on illustreerinud, kujundanud ja loonud trükivalmis väikeraamatu
 • leiab illustratsiooni- ja kujundusprobleemidele optimaalseima lahenduse
 • arvestab lahendusi luues sisuliste ja tehniliste piirangutega, kujundusprintsiipide ja tellija tagasisidega
 • oskab valida tekstile või ülesandele vastavat stiili ja tehnikat

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamise eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, aktiivne osalemine protsessis, kõigi ülesannete tähtajaks esitamine, väljapanemine ja esitlemine, sh lõputöö sooritamine ja esitlemine. Arvestuse sisuks on lõputöö ja selle esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht
Joonas Sildre – MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafiline disain (2004)

Sildre on töötanud vabakutselise graafilise disaineri, illustraatori ja koomiksikunstnikuna. Ta on illustreerinud üle 30 lasteraamatu ja hulgaliselt õppematerjale. Alates 2006. aastast on Sildre õpetanud koomiksit ja illustratsiooni mitmes kunstikõrgkoolis.

Juhendajad
Joonas Sildre (MA), Sten Lainjärv (kesk), Reda Tomingas (BA), Kristina Tort (BA)

Vajalikud töövahendid (osaleja ise võtab kaasa)

Arvuti ja Adobe programmide kasutamise võimalus iseseisvate ülesannete tegemiseks. Soovituslik on omada iPadi, digilauda või -ekraani või mingit sarnast digitaalset joonistusvahendit. 


Aeg: 7. september 2023 kuni 30. mai 2024 neljapäeviti kell 18–21 (osaliselt lisaks ka esmaspäeviti)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum B307
Maht: 16 EAP ehk 416 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 256 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 31. august või kuni kohti jätkub

Hind: 2550 eurot

Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 29. augustiks 560 eurot, 14. oktoobriks 705 eurot, 13. jaanuariks 570 eurot ja 16. märtsiks 565 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud