Digitaalne illustratsioon

Kursuse eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt digitaalselt illustratsioone looma ja neid raamatukujunduses või sarnases projektis kasutama. Õppetöö käigus käsitletakse digitaalillustratsiooni loomise kõiki etappe visandist kuni valmis projektini. Fookus on digitaalse joonistamise, kunstilise kujundamise, analüüsivõime ja digioskuste arengul.

Kursusele on oodatud disainerid, tegevillustraatorid ning kõik muud, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaljoonistamise ja -maalimise valdkonnas. Kursusele on oodatud reklaami- ja disainiagentuuride töötajad, vabakutselised kunstnikud ja kujundajad ning harrastus-, kutse- ja kõrgkoolide õpilased või õpetajad, kes on huvitatud täiendõppest.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja eesti keele oskus, vajalik on ka inglise keele oskus (üks aine on inglise keeles), eelnev kokkupuude joonistamise või kujundamisega, Adobe või Procreate’i baasteadmised, motivatsioon arenguks

KAVA

 • Värv, kuju ja tekstuur
 • Raamatudisain ja illustratsioon
 • Visandamine ja digimaalimine
 • Praktiline karakteri- ja keskkonnadisain
 • Lõpuprojekt

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • on digitaalselt loonud illustratsioone algülesandest või loost lähtuvalt
 • tunneb digiillustratsiooni protsessi ideevisandist alates kuni viimistletud trükifaili või digitaalselt avaldamiskõlbuliku pildini
 • on illustreerinud, kujundanud ja loonud trükivalmis väikeraamatu
 • leiab illustratsiooni- ja kujundusprobleemidele optimaalseima lahenduse
 • arvestab lahendusi luues sisuliste ja tehniliste piirangutega, kujundusprintsiipide ja tellija tagasisidega
 • oskab valida tekstile või ülesandele vastava stiili ja tehnika

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, aktiivselt osalenud õppeprotsessis ning sooritanud ja esitanud tähtajaks kõik ülesanded, sh lõputöö. Arvestuse sisuks on lõputöö ja selle esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht
Joonas Sildre (MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafiline disain, 2004) on töötanud vabakutselise graafilise disaineri, illustraatori ja koomiksikunstnikuna. Ta on illustreerinud üle 30 lasteraamatu ja hulgaliselt õppematerjale. Alates 2006. aastast on Sildre õpetanud koomiksit ja illustratsiooni mitmes kunstikõrgkoolis.

Juhendajad
Joonas Sildre (MA), Sten Lainjärv (kesk), Reda Tomingas (BA), Liisa Kruusmägi (MA), Katre Salu (BA) 

Vajalikud töövahendid

Isikliku arvuti ning Adobe programmide või Procreate’i kasutamise võimalus iseseisvate ülesannete tegemiseks; soovituslik on omada iPadi, digilauda või -ekraani või mingit sarnast digitaalset joonistusvahendit


Aeg: 5. september 2024 kuni 26. mai 2025 neljapäeviti kell 18–21 ja osaliselt esmaspäeviti.
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum B307
Maht: 16 EAP ehk 416 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 256 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2550 eurot

Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 367 eurot, 12. oktoobriks 568 eurot, 11. jaanuariks 708 eurot ja 15. märtsiks 707 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule ja esitada kolm kuni viis pilti senistest katsetustest hiljemalt 11. augustini, registreeruda ning tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

  

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud