Digitaalse illustratsiooni teooria ja praktika

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Praktiline illustratsioonikursus pakub sissevaadet tänapäevasesse visuaalkultuuri virvarri, kus pilte joonistatakse digitaalselt nii raamatute, arvutimängude, animatsioonide kui ka äppide ja koomiksite jaoks, ning annab orientiiri selles valdkonnas tegutseda soovijale.

Kursusel osalemiseks on soovituslik joonistamise, maalimise või disaini ja digitaalsete kujundusprogrammide kasutamise kogemus, kuid see sobib ka algajatele, kes tahavad selles suunas areneda või uusi teadmisi omandada.

Kursusel saadakse ülevaade tänapäeval laialt levinud digitaalsetest joonistusvahenditest, mille abil saab teha staatilisi ja kahemõõtmelisi pilte (mida saab üle kanda ka animatsiooni või 3D-rakendustesse). Tutvustatakse üldlevinud põhimõtteid loo jutustamisest piltide abil: kuidas edastada lugu, tegelasi, emotsiooni, infot. Jagatakse läbiproovitud tehnilisi nippe. Praktilised tööd toetavad teoreetilist osa.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Õppemetoodika
Õppeprotsessi alguses saavad osalejad valida endale meelepärase ja kättesaadava digitaalse vahendi, millega töid teostada, või kasutada kooli Wacomi digilaudu ja Adobe programme. 

Saadakse ülevaade disainipõhimõtetest, mis kirjeldavad tegelaste ja taustade ning pildikompositsioonide toimivust ja arusaadavust, samuti nende joonistamise ja kujutamise nippe. Järgneb praktiline ülesanne, mis teostatakse peamiselt iseseisvalt ja tunniväliselt. Kursus lõpeb praktilise osa analüüsi ja tagasisidega: iga osaleja saab oma oskustele vastavaid korrigeerivaid nõuandeid nii sisulises kui tehnilises plaanis.

Kava

  • Tehnika tutvustus: programmid ja riistvara.
  • Teoreetiline ja praktiline osa: tegelased ja taustad, kompositsioon ja värvid.
  • Praktilised tööd (järgnevad vahetult teoreetilisele osale) eri etappides: kavandamine, kavandid ja viimistlemine.
  • Igale praktilise osa etapile tagasiside tunnis.

Kursuse läbinu

  • teab ja oskab valida erinevaid digitaalseid tehnilisi vahendeid joonistuste või digimaalide tegemiseks
  • oskab tegelasi ja visuaalseid keskkondi luua vastavalt eri projektide ja tellijate vajadustele
  • oskab enda ja teiste illustratiivseid joonistusi ja kompositsioone analüüsida

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on illustratsiooniprojektide esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Joonas Sildre (EKA, MA 2004) on koomiksikunstnik, illustraator ja graafiline disainer. Ta on illustreerinud üle 30 lasteraamatu, joonistanud lastekoomikseid ja graafilise romaani Arvo Pärdist.

Vajalikud töövahendid
Iseseisva töö jaoks enda süle- või tahvelarvuti, arvuti ja Adobe Illustratori kasutamise võimalus koduste ülesannete tegemiseks.


Aeg: 27. veebruar kuni 24. aprill 2023 esmaspäeviti kell 18–21 (va 13. märts)
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum B307
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 20. veebruarini või kuni kohti jätkub

Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 13. veebruari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 180 eurot, seejärel 18. veebruariks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud