Digitaalse loovtöö põhitõed

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

See kursus on mõeldud andma põhjaliku baasarusaama sellest, kuidas arvutiga korrektselt pilti ja videot töödelda ning milliseid põhimõtteid peab rakendama digitaalseid töövahendeid kasutades. 

Mis on piksel? Kuidas see salvestub? Mida peab pilti/videot tehes, kasutades ja manipuleerides arvesse võtma? Kuidas, milliseid ja millal kasutada 2D- ja 3D-tarkvara ning mis on nendega töötamise loogika? Põgusalt puudutame ka värviteadust, digitaalse töötluse ajalugu jt teemasid.

Teooria kõrval omandame ka praktilisi oskusi, mis aitavad digitaalseid kavandeid koostada ja tehtud pilte korrektselt ja lihtsalt töödelda. Sealhulgas vaatame, kuidas kasutada digitaalseid tööriistu esmaseks visualiseerimiseks, millal kasutada 3D- ja millal 2D-tööriistasid ning kuidas saada puhas lõpptulemus.

Kursus sobib neile, kes soovivad mõista ning kasutada digitaalseid vahendeid loomingus või pildi ja video korrigeerimisel; samuti juba töötavatele fotograafidele, kunstnikele, kes soovivad tutvuda digitaalsete võimalustega, animaatoritele, 3D-kunstnikele, filmitegijatele, videomängude loojatele, Photoshopi kasutajatele ning inimestele, kes soovivad VFXi alal töötada.

Eelnev kogemus pole vajalik, kuid inimesed, kes on asjaga kokku puutunud, leiavad kursuselt palju uut. 

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, iseseisva töö tegemiseks arvuti kasutamise võimalus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, kursuse tutvustamine. Põhiterminid, valdkonnaga tutvumine ja huvide kaardistamine. 

2. päev. Video ja fotograafia tehniliste teadmiste ABC. Kuidas pilt salvestub, millised on failiformaadid ning miks need on olulised? Miks paistavad värvid kaameras valed ja kuidas seda parandada? Mida peab arvestama kaamera ostmisel? Kuidas teha pilti digitaalses järeltöötluses kasutamiseks?

3. päev. 2D-pildi modifitseerimine ja sissejuhatus Digital Matte Painting’usse (DMP). Levinumate vigade ABC. 

4. päev. Praktiline tund. Photoshop. 2D-pilditöötlus.

5. päev. 3D tutvustus: 3D valdkondade jagunemine ja tööjärjekord ehk workflow.

6. päev. Praktiline tund. Vaatame 3D-ruumi arvutis. Korrektne topoloogia. 3D kasutamine 2Ds.

7. päev. 2D ja 3D kombineerimine, vead ja troubleshooting. Kuidas analüüsida pilti?

8. päev. Kokkuvõte. Lõputööde arutamine, eelnevate teemade kordamine ning külaline.

Kursus tutvustab ka visuaalefektide toimimist ning väljundeid nii filmikunsti, VFXi, videomängude, animatsiooni, ARi, VRi ja digitaalproduktsiooni tööstustes. See kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad mõista, saada põhjalikke vastuseid ning avastada uusi digitaalseid vahendeid ja seda, kuidas need toimivad.

Õppemetoodika
Paralleelselt loengutega toimub praktiline töö. Kontakttundidele lisandub kodune iseseisev töö.

Kursuse läbinu

  • teab, millest nii digitaalne kui ka analoogne pilt koosneb, kuidas kaamera töötab ja kuidas pilt salvestub ning kuidas see loob edasised eeldused pildi manipulatsiooniks
  • teab, kuidas organiseerida ja planeerida digitaalset workflow’d
  • on teadlik tehnilistest parameetritest, mida peab pildi loomisel arvesse võtma 
  • on omandanud baasteadmised 3D ja 2D toimimisest ning nende omavahelisest seosest ning oskab hinnata, mida on parem teha 3Ds ja mida 2Ds
  • on tuttav erinevate programmide ja võimalustega ning on teadlik, kust on võimalik leida rohkem informatsiooni
  • oskab vältida levinumaid vigu, suudab algelisel tasemel luua Digital Matte Painting’ut ja on tuttav korrektse 3D-topograafia ning ülesehitusega

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse siskuks on kirjalik analüüs digitaalselt töödeldud pildist ja üks vabal valikul loovtöö kas 2D- või 3D-meetodeid kasutades. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Tunnis märkmik või arvuti.

Lõputööks on vajalik arvuti ja ligipääs ühele digitaalse töötluse programmidest, näiteks Photoshop, After Effects, Nuke, Maya Blender, Mari, Substance, Zbrush vms. Kokkuleppel on võimalik esitada lõputöö ka ainult kirjalikult.

Juhendaja
Eliis Kuusk on omandanud bakalaureusekraadi London College of Communicationis (University of the Arts London) filmikunsti erialal, spetsialiseerudes järelproduktsioonile (post-production) ja režissööri assistendi tööle. 

Pärast õpinguid jätkas põgusalt vabakutselise monteerijana ja digitaalsete efektide kunstnikuna, kuni läks omandama põhjalikke teadmisi digitaalefektide alal National Film and Television Schooli (Royal College of Art), saades seal magistrikraadi. Pärast seda töötas 2D digitaalse kunstnikuna firmas Unit Film & TV (nüüd misc studios), mis keskendus high-end TV and feature valdkonnale, kuni COVID-19 tulekuni. Seejärel naasis Eestisse, kus töötas Eesti Krimilugude seriaali režissööri assistendina ja firmas Asymmertic VFX digitaalse komposiitorina, kasutades Nuke tarkvara.

VFXi oskusi on külalisena õpetanud ka London College of Communicationis. Kuusk näeb VFXi valdkonda ja digitaalseid võimalusi rohkem tööriistana kui kutsumusena. Praegu töötab Kuusk maalikunstnikuna ning on juhataja Victoria Olt Galeriis, kuid võtab endiselt vastu väiksemaid VFXi ja filmiprojekte.


Aeg: 4. oktoober kuni 29. november 2023 kolmapäeviti kell 18–19.30 (v.a 25. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A404
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 36 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 27. septembrini või kuni kohti jätkub
Hind: 250 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud