Disaini ABC: tulevikukodu loomine

Kursusel unistame tuleviku maailmast: kujutleme tooteid, mida kunagi ise kasutada tahaksime, ning asume neid looma. Ehitame makette ja prototüüpe, õpime loovalt töötama tehisaruga ning disainime tooteid ja teenuseid, mis võiksid asuda meie tuleviku kodus.

Tiimitööna loome kaks projekti, kus prototüübime tööstus- ja digitootedisaini lahendusi. Õpime tundma disainiprotsessi, harjutame oma ideede väljendamist ja töö esitlemist. Lisaks käime ekskursioonidel disainiettevõtetes, et näha, kuidas tänapäeva disainer töötab.

Ootame osalema noori vanuses 16–26, kes soovivad end kurssi viia nüüdisaegse disaini põhiküsimustega: mis disain on, kus see on ja kellel seda vaja läheb? Eelnev kokkupuude disaini või kunstiga ei ole vajalik, küll aga on oluline valmidus töötada tiimis kogu kursuse vältel, et teineteise omadustest ja oskustest õppida.Vajalikud materjalid
Soovi korral palume kaasa võtta oma visandivihik ja lemmikud kirjatarbed, kuid neid ja teisi vahendeid jagame ka kohapeal.

Kursuse läbinu

  • on tutvunud erinevate disainisuundade ja -erialadega, sealjuures EKA õppekavadega
  • on läbinud disainiprotsessi mudeli
  • oskab esitleda oma ideid ruumilise maketi abil
  • on tutvunud generatiivse tehisintellekti loova kasutamise võimalustega disainiprotsessis
  • oskab teha tööd tiimis ning juhtida iseseisvalt enda tööd
  • on koos teiste õppuritega loonud näituse
  • suudab väljendada ennast mõtestatult
  • on harjutanud kriitilist arutlemist ja refleksiooni

Kursuse läbimiseks ja tunnistuse saamiseks tuleb osa võtta kõikidest kursuse õppepäevadest, panustada tiimitöösse ja kursuse lõpus oma töö tulemusi näituse formaadis esitleda. Kursuse lõpus saab tagasisidet ning edasisidet juhendajate ja tiimikaaslaste käest.

Juhendajad
Karolin Eks ja Mariann Hendrikson on EKA tootedisaini osakonna bakalaureuseõppe värsked vilistlased. Karolin (Instagram: @karolin.ex) õppis digitoote- ja Mariann (@mariannhendrixon) tööstusdisaini suunal. Üheskoos on nad loonud oma ettevõtte Kräpp Studio, et hakata disainiga maailma päästma.


Aeg: 12.–16. august 2024
Koht: Eesti Kunstiakadeemia erinevad õpperuumid, ekskursioonid disainibüroodes
Maht: 27 akadeemilist tundi kontaktõpet, 25 tundi iseseisvat tööd, kokku 2 EAP-d
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Hind: 190 €

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud