Disaini ja innovatsiooni eelakadeemia (I grupp)

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus on mõeldud õppuritele, kes soovivad alustada õpinguid mõnel Disain ja innovatsioon õppekava erialal:


Moedisaini korraldus
Toote- ja keskkonnadisain
Visuaalne kommunikatsioon
Ruumikujundus

Esimesel õppepäeval tutvustab õppekava juht Raido Laasi õppekava, peamisi mõtte- ja tegutsemissuundi ning sisseastumistingimusi. Samuti toimuvad kompositsiooni ja visandamise stuudiod, et arendada visuaalset mõtlemis- ja kujutamisoskust.

Teisel õppepäeval on võimalik nelja erialatöötoa seast valida oma huvide järgi grupp, kus valitud valdkonna ja selle mõtteviisiga tutvuda ning erialaoskusi praktiseerida. Lisaks õpitakse portfooliot koostama, et olla paremini valmis suvel toimuvateks sisseastumiseksamiteks.

Kava
15.04.2023, laupäev
12–12.45 Disaini ja innovatsiooni õppekava tutvustus, sh sisseastumine ja õppekava. Juhendab õppekava juht Raido Laasi.
13–14.30 Kompositsioon, juhendab Raido Laasi.
14.45–17 Joonistamine, juhendab Allan Kukk.

22.04.2023, laupäev
12–14.15 Erialade töötoad: visuaalne kommunikatsioon / moedisaini korraldus / ruumikujundus / toote- ja keskkonnadisain. Juhendavad erialajuhid: Ionel Lehari / Marion Laev / Maarja Valk-Falk / Raido Laasi.
14.30–16 Portfoolio koostamise juhised, juhendab Raido Laasi.
16.15–17 Kokkuvõte. Õppurite küsimustele vastavad kõik erialajuhid.

Kursusele on oodatud kõik sisseastumishuvilised õppurid alates vanusest 16, vanuse ülempiiri ei ole.

Vajalikud materjalid: joonistusvahendid

Disaini ja innovatsiooni õppekava eelakadeemia läbinu

  • on tutvunud õppekava erialadega ja oskab teha teadliku erialavaliku
  • teab sisseastumisel olulisi nõudmisi
  • tunneb üldisemaid kompositsioonireegleid ja oskab neid kasutada
  • väljendab ennast visandamise kaudu
  • oskab oma senist kogemust sisseastumisel esitleda portfooliona

Kursuse lõppedes esitlevad osalejad kursusel tehtud töid ning saavad kasulikku tagasisidet sisseastumisel kandideerimiseks ja edasiseks enesearenguks. Kursuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad
Kursust juhendavad Disaini ja innovatsiooni õppekava juht Raido Laasi (Eesti Kunstiakadeemia, MA) ning erialajuhid: Ionel Lehari (Eesti Kunstiakadeemia, MA), Marion Laev (Eesti Kunstiakadeemia, BA) ja Maarja Valk-Falk (Eesti Kunstiakadeemia, MA). Lisaks juhendab õppejõud Allan Kukk (Eesti Kunstiakadeemia, MA).


Toimumise aeg: laupäeviti, 15. aprill ja 22. aprill 2023, kell 12–17
Koht: Eesti Kunstiakadeemia õpperuumid, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 12 akadeemilist tundi kontaktõpet, 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1EAP)
Grupi suurus: 16-20 õppurit
Õppekava rühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerimine: kuni 2. aprillini
Hind: 80€

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud