Eksperimentaalgraafika

Autor: juhendaja Kadri Toom

Kursusel saab kombineerida erinevaid kiireid ja mängulisi eksperimentaalgraafika tehnikaid. Joonte ja eriilmeliste pindade tekitamiseks kasutatakse alumiiniumplaadi söövitust, tetrapaki- ja materjalitrükki, fotodetaile lisame tsüanotüüpia tehnikas ning värvid trükime kõrgtrükis. Käiku lähevad vanad hambaharjad, mahlapakisisud, erinevad leidmaterjalid ja diginegatiivid. 

Kasutatavad graafikatehnikad võimaldavad kombineerida joonegraafikat, värvipindasid, fotograafilisi detaile, materjalide faktuure ning objektide siluette. Teema „unemaastikud“ võimaldab mänguliselt erinevaid tehnikaid kasutades luua kihilise ja põneva kunstiteose. Tulemuseks on trükipaberile valminud segatehnikas graafiline teos või teoste seeria.

Eeldused osalejale

Keskharidus ja eesti keele oskus, motivatsioon ennast visuaalselt väljendada, huvi graafika ja graafikatehnikate vastu

Kava

1. päev. Sissejuhatav loeng eksperimentaalgraafikast, pildi- ja videomaterjal. Töövahendite tutvustus. Tehniliste detailidega tutvumine, töövõtete ja erinevate materjalide tutvustus, proovitrükkide valmistamine. Arutelu etteantud teema üle. Kavandamine.

2. päev. Praktiline töö. Ideede ja kavandite tehnikatesse viimine, tööde ettevalmistus ja trükkimine.

3. päev. Praktiline töö. Trükkimine. Kursuse lõpetamine. Ühine lõpptulemuse vaatlus, arutelu ja tagasiside.

Kursuse läbinu

  • oskab teostada ja kombineerida erinevaid graafikatehnikaid ja on võimeline neid oma ideede teostamisel kasutama
  • on loovalt mõtlev ja mänguline graafikatehnikate rakendamisel ja seostamisel iseseisva loominguga
  • suudab analüüsida oma tööd ning põhjendada töös kasutatud valikuid

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde väljapanek, kus osalejad annavad ülevaate teose ideest ja tööprotsessist. Toimub avatud arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid 

Osaleja valib ja võtab kaasa mõned fotod, mida soovib kasutada; värvid ja muud tööks vajalikud materjalid on kohapeal olemas ja hinna sees

Juhendaja

Kadri Toom on lõpetanud bakalaureusekraadiga maalikunsti eriala Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas (2006) ja magistrikraadiga graafika eriala EKAs (2009). Ta on kunstnik, kes on keskendunud eksperimentaalsele kaasaegsele graafikale. Ta miksib oma loomingus erinevaid tehnikaid ja materjale ning lisaks maali ja graafika sidumisele kasutab tööde eksponeerimisel ka installatiivseid võtteid. Kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja Eesti Vabagraafikute Ühendusse.


Aeg: 12.–14. augustini 2024 kell 16–19
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum B409
Maht: 12 akadeemilist tundi kontaktõpet
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 5. augustini või kuni kohti jätkub

Hind: 245 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud