Eluruumide kavandamise põhialused

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursusel tutvutakse eluruumi sisearhitektuuri projekteerimise olulisemate aspektidega: ruumiplaneering, valgustuslahendus, eritellimusmööbli vajadus, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine.

Kursus annab ettekujutuse ja esmased teadmised projekteerimise erinevatest osadest, sisearhitektuuri projekti vormistamisest, eluruumide planeeringu loogikast, ergonoomikast, sisustamisest, valgustuslahendustest, sanitaartehnilistest lahendustest ja tehnoloogilistest seostest.

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on eluruumid, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi eluruumide eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

 • Tutvutakse juhendaja välja pakutud eluruumide alusprojektiga. Koostatakse tööplaan ja jagatakse välja lõppülesande kirjeldus.
 • Töötatakse välja eluruumide sisearhitektuuri projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile.
 • Töötatakse välja sobiv ruumiplaneering, sisustuse paigutus ja valgustuslahendused.
 • Töötatakse välja esteetiline kontseptsioon, valitakse viimistlusmaterjalid, sisustustooted, valgustid jmt.
 • Lahendatakse eskiisina vajalik eritellimusmööbel.

Õppemetoodika
Esimesel kohtumisel toimuvad sissejuhatav loeng ja arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust ja koostatakse personaalne lähteülesanne, mille aluseks on juhendaja jagatav alusprojekt. Edasistel kohtumistel toimub projekti praktiline juhendamine. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud lähteülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kursuse läbinu

 • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning teab nende teostamise loogikat ja reegleid
 • mõistab eluruumide üldisi kujundus- ja planeerimispõhimõtteid
 • mõistab eluruumide esmavajalikke tehnoloogilisi, ergonoomilisi ja logistilisi vajadusi ning seoseid
 • omab ülevaadet eluruumide põhilistest siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
 • omab ülevaadet eluruumide valgustuspõhimõtetest
 • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema
 • oskab eskiisprojekti siduda ühtseks tervikuks

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on tehtud tööde eksponeerimine, osalejate esitlused ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Joonestamiseks: A3-formaadis koopiapaber, mehaaniline harilik pliiats, pehme kustukumm, Uni Pini tindipliiatsid (must, erineva jämedusega), läbipaistev joonlaud pikkusega 40–50 cm, läbipaistev kolmnurkjoonlaud, sirkel (pliiatsihoidjaga).

Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepivad juhendaja ja kursusel osalejad kokku kursuse lõpus.

Isiklik sülearvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks.

Juhendaja
Ardo Hiiuväin on omandanud 2022. aastal Eesti Kunstiakadeemias magistrikraadi sisearhitektuuri erialal. Hiiuväin alustas erialase tööga juba õpingute ajal ning on tänaseks sisearhitekt oma arhitektuuribüroos WS Arhitektuur. Peale erialase töö annab Hiiuväin loenguid Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnas ja avatud akadeemias ning õpetab Kuressaare Ametikoolis kutseõpetajana disainieriala.


Aeg: 6. veebruarist kuni 16. aprillini 2024 teisipäeviti kell 18–21 (v.a 27. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A204
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 30. jaanuarini 2024 või kuni kohti jätkub

Hind: 510 eurot
Registreerudes enne 23. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 27. jaanuariks 310 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud