Emotsionaalne disain

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Emotsionaalse disaini kursusel saavad osalejad aimu inimpsühholoogiast, emotsioonidest ning sellest, kuidas nendega arvestades disainida naudingut pakkuvaid kogemusi. Osalejad disainivad ühe oma valitud toote või teenuse ümber emotsioonidest lähtuvalt. Selleks tutvustatakse osalejatele emotsioonide psühholoogiat ning harjutatakse erinevaid inimkeskseid disainimeetodeid.

Emotsionaalse disaini võimuses on muuta hea lahendus suurepäraseks. Funktsionaalsuse ja kasutatavuse kõrval on disainil veel kolmas, tänapäeval eriti oluline, ent samas tegijate poolt tihti unustatud kriteerium – rahulolu.

Kursusel osalemise eelduseks on algteadmised disainmõtlemisest ja inimkesksest disainiprotsessist. Osalema on oodatud disainerid ja disainihuvilised.
Eeldused osalejale: keskharidus, eesti keele oskus.

Õppemetoodika
Tunnis tutvustab juhendaja teooriat, erinevaid disainimetoodeid ja juhtumilugusid. Õpilased töötavad terve kursuse jooksul omavalitud toote või teenusega, juhendaja annab tööle tagasisidet. Tundide vahel tuleb teha koduseid ülesandeid.

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumine, õpieesmärkide seadmine. Sissejuhatav loeng emotsioonide psühholoogiasse, ideestamise töötuba.
2. päev. Valitud teenuse või toote analüüs, struktuuri ja teekondade ning tegevuste, motivatsioonide ja emotsioonide kaardistamine.
3. päev. Juhtumilugude ja näidete inspiratsiooniloeng. Ideestamine, disainiprintsiipide loomine.
4. päev. Disainikavandite tagasiside, prototüüpimine.
5. päev. Testimine. Tagasiside lahendustele.
6. päev. Esitlused, tagasiside, arutelu õpitu üle.

Kursuse läbinu

  • on teadlik emotsioonide psühholoogia põhitõdedest
  • oskab psühholoogiat arvesse võttes hinnata disainilahenduste toimivust
  • oskab emotsionaalse ja inimkeskse disaini meetodeid kasutades luua rahuolu pakkuvaid lahendusi

Hindamismeetod
Kursus lõpeb esitlusega, kus võetakse kokku tehtud töö ja õpitu ning esitletakse loodud lahendusi. Kursuse eduka läbimise eelduseks on valmis disainilahenduse ja protsessi kokkuvõtte esitamine. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Arvuti

Juhendaja
Tanel Kärp (MA, virtuaalkeskkondade loomine ja arendus, Tartu Ülikool, 2013)
Tanel Kärp on interaktsioonidisainer, konsultant ja EKAs õppekava juht. 20-aastase disainikarjääri jooksul on ta enamasti keskendunud sotsiaalsetele valdkondadele. Täna kombineerib ta inimkeskse, strateegilise ja teenusedisaini mõtlemist, et aidata ellu kutsuda muudatusi parema tuleviku jaoks.


Aeg: 2. november kuni 7. detsember 2022 kolmapäeviti kell 18–20.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia D306
Maht: 18 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 8 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 26. oktoobrini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 190 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud