Fontide disainimine


Fontide disainimise mikrokraadi on loonud Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakond. Mikrokraadi programmis omandatakse kirjatüüpide loomiseks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Tegemist on esimese õppekavaga Eestis, mis keskendub spetsiifiliselt fontide disainimisele. Mikrokraad käsitleb tüpograafia ajalugu ja tehnilisi tööprotsesse ning õppetöö käigus loob iga õppur vähemalt ühe uue kirjatüübi.

Sihtgrupp
Oodatud on (tulevased) disainerid, kes tunnevad huvi kirjatüüpide vastu ja soovivad arendada oma oskusi ning analüüsivõimet. Eelnevad kogemused kalligraafia, tüpograafia, vektorgraafika ja graafilise disaini vallas on soovitatavad, kuid mitte eelduseks. 

Eeldused osalemiseks
Osalemise eelduseks on keskharidus. Õppetöö toimub eesti ja osaliselt inglise keeles.


Kirjatüübid on ühed olulisemad tööriistad visuaalses kommunikatsioonis, neil on suur roll sõnumite nähtavaks ja eristuvaks tegemisel. Disainerid mõistavad üha enam fontide väärtust selge kujunduskeele loomisel ja publiku kõnetamisel ning oskus iseseisvalt kirjatüüpe disainida ja analüüsida annab neile selge eelise igapäevases töös.

Mikrokraadi eesmärk on näidata, kuidas süstemaatiliselt mõelda fontide disainimisest ja edukalt struktureerida sellega seotud tööprotsesse. Keskendume kirjatüüpide kujundamise meetoditele ja praktikatele, sealjuures tutvume ka tähedisaini kontseptuaalsete aluste, testimisviiside ning kirjaperede ülesehitusega.

Kord nädalas toimuvate kohtumiste jooksul on kavas nii teoreetilised loengud kui ka praktilised harjutused, samuti kodused ülesanded ning grupisisene tagasiside ja diskussioon. Tegeleme nii käsitsi visandamisega kui ka digitaalses keskkonnas tähevormide kujundamisega. Iseseisva tööna on õppuri ülesanneteks kavandite edasiarendamine, soovituslike tekstidega tutvumine, tutvustatud tehnikatega edasine katsetamine.

Õppurid töötavad isiklike arvutitega kasutades (Mac OS) programme Glyphs ja Adobe InDesign, mille ajutised tasuta litsentsid tagab EKA. Glyphs on spetsiaalselt fontide disainimiseks mõeldud tarkvara, mida kasutab suur hulk professionaalseid tähedisainereid. Võimalik on töötada ka EKAs kohapeal olevate arvutitega.


Vajalikud töövahendid

  • isiklik arvuti (Mac OS)
  • Glyphs app (litsents EKA poolt)
  • Adobe InDesign (litsents EKA poolt)

Õpiväljundid. Mikrokraadi läbinu

  • omab esmast ülevaadet tüpograafia ajaloost ja teooriast
  • tunneb enamlevinud valdkonnaspetsiifilisi termineid
  • on tutvunud erinevate tähedisaini tööprotsessidega ja saanud kogemuse nii tähevormide käsitsi visandamises kui ka digitaalsete vektorjooniste loomises
  • oskab algtasemel kasutada tarkvara Glyphs
  • on omandatud vajalikud oskused kirjatüübi loomiseks

Hindamismeetod
Mikrokraad lõpeb mitteeristava arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab igas aines õigeaegselt arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on õpimapp tehtud koduste ülesannetega ja mikrokraadi lõpuks loodud kirjatüüp, mida esitletakse eelnevalt kokkulepitud formaadis.

Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad

Ivar Sakk (PhD) on Tallinnas tegutsev disainer ja disainiajaloolane. Ta lõpetas Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi tööstuskunsti kateedri aastal 1986 ning töötas pärast seda vabakutselise graafilise disainerina erinevates büroodes. Sakk on EKAs õpetanud alates 2003. aastast ning olnud ka graafilise disaini osakonna juhataja ja professor (2005–2015). Aastal 2012 lõpetas Sakk EKA disainiosakonna doktorantuuri, koostades doktoritööna tüpograafia ajalugu käsitleva raamatu „Aa kuni Zz“. Sama raamatu eest pälvis Sakk ka 2013. aastal toimunud raamatukonkursil „Best Book Design from all over the World“ pronksmedali.

Aimur Takk (BA) on Tallinnas tegutsev vabakutseline disainer, kes keskendub kirjatüüpide ja visuaalsete identiteetide loomisele. Ta on end täiendanud tähedisaini alal Saksamaal Offenbachis (2015–2016) ja Šveitsis Lausanne’is (2018–2020). Takk on kujundanud kirjatüüpe muuhulgas 2017. aasta ERKI Moeshow’le, Tallinn Music Weekile ja IDA Raadiole. Koostöös Mathias Väärsi ja Vello Lutteriga algatas Takk 2019. aastal spekulatiivsele tüpograafiale keskenduva suvekooli.

Andree Paat (BA) lõpetas EKA graafilise disaini osakonna 2016. aastal ning täiendas end pärast seda New Yorgis tegutsevas tähedisaini stuudios Commercial Type. Alates 2018. aastast on Andree töötanud koos Šveitsi stuudioga Dinamo erinevate fondiprojektide kallal ja lisaks tegutseb Kirjatehnika nime all. Andree on EKA graafilise disaini osakonna külalisõppejõud alates 2018. aastast. Käesoleval aastal asutas ta koos Aimur Takkiga disainistuudio Tüpokompanii.

Lewis McGuffie (MA) on töötanud alates 2013. aastast vabakutselise graafilise disaineri ja sildimaalijana. 2019. aastal omandas ta Readingi Ülikoolis magistrikraadi tähedisaini erialal ning tema loodud kirjatüüp Columba pälvis samal aastal maineka Granshani tähedisaini konkursi peapreemia kreeka ja kirillitsa kirjasüsteemide kategoorias. Lewis on loonud kirjatüüpe nii klientidele eritellimusena kui ka avalikult müügiks muuhulgas platvormidel MyFonts ja Future Fonts ning Londonis tegutseva tähedisaini stuudio Colophon Foundry kaudu.

Lisaks juhendavad ka külalisõppejõud.Aeg: 9. september kuni 16. detsember 2022 kell 10–17 reedeti
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 15 EAP ehk 390 akadeemilist tundi,
millest 120 tundi on kontaktõpet ja 270 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisainfo: koordinaator Andree Paat, andree.paat@gmail.com
Registreerumine: kuni 1. september 2022

Hind: 1425 eurot, mis sisaldab tarkvaralitsentse
Registreerudes enne 28. augustit on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 25. augustiks 425 eurot, 12. oktoobriks 425 eurot, 11. novembriks 425 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud