Fotokunsti akadeemia


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!


Fotokunsti akadeemia on aastane täiendõppekursus, mis on suunatud kunsti- ja fotograafiahuvilistele, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida.

Kursuse eesmärk on laiendada osalejate silmaringi ning pakkuda baasteadmisi ja oskusi seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega kaasaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste ja visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus, eesti keele oskus, kasuks tuleb inglise keele oskus (fototeooria materjalid on osaliselt ingliskeelsed). Fotokaamera kasutamise oskus baastasemel.

KAVA

 • Fotoanalüüs ja -teooria
 • Fototehnoloogia
 • Fotodokumentalistika
 • Mustvalge analoogfotograafia
 • Fotograafia loominguline projekt
 • Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus
 • Stuudiofotograafia

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • oskab kasutada erinevaid kaamerafunktsioone ning teab põhilisi fototehnilisi termineid
 • oskab iseseisvalt töötada stuudiovalgustuse ja muu stuudios kasutatava varustusega
 • oskab kasutada pilditöötluse võimalusi ja fotosid digitaalseks printimiseks ette valmistada
 • oskab iseseisvalt töötada fotopimikus ning ümber käia negatiivide ja fotopaberiga
 • analüüsib kaasaegseid kujutamisviise ja teoste fotoajaloolist konteksti
 • mõistab tähendusloome võimalusi fotograafia meediumis
 • oskab isiklikku kunstiprojekti teostada ja esitleda ning oma sisulisi ja tehnilisi valikuid põhjendada

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab igas aines õigeks ajaks arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus või muu eelnevalt kokkulepitud formaat. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht
Kristiina Hansen – BA, Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia (2008); MA, Eesti Kunstiakadeemia, vabad kunstid (2012)

Hansen on lisaks õpingutele EKAs 2009. aastal täiendanud end vahetusõpingutel Bergenis. Pärast lõpetamist on ta tegutsenud vabakutselise kunstnikuna ning töötab hetkel EKA fotograafiaosakonnas analooglabori juhatajana.

Juhendajad
Annika Haas (MA), Hedi Jaansoo (MA), Pelle Kalmo (BA), Eva Labotkin (MA), Reet Sau (BA), Annika Toots (MA), Rene Türk (BA) jt

Vajalikud töövahendid
Isiklik fotokaamera või selle püsiv kasutamise võimalus terve õppeaasta vältel. Arvuti ja programmi Adobe Photoshop kasutamise võimalus aine „Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus“ raames iseseisva töö tegemiseks.Aeg: 6. september 2023 kuni 25. mai 2024 kolmapäeviti kell 18–21 ja laupäeviti kell 11–14
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuumis B407
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet ja 384 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2350 eurot

Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 28. augustiks 375 eurot, 14. oktoobriks 520 eurot, 13. jaanuariks 655 eurot ja 16. märtsiks  650 eurot.

NB! Lisandub osaleja enda tasutav materjalide kulu, mis on 80–150 eurot – fotopaber, film, prooviprintide tasu. Täpsem summa oleneb õppija materjalivalikutest ja materjali hulgast.


KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vaja esitada oma andmed ARTIs, mille kaudu tuleb tasuda ka ettemaks 150 €. Seejärel vastata motivatsioonikirja vormis küsimustele DOKIs. 

Kandideerimine kuni 7. augustini. Otsused teatatakse 14. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne hiljemalt kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud