Fotokunsti akadeemia

Fotokunsti akadeemia on aastane täiendõppekursus, mis on suunatud kunsti- ja fotograafiahuvilistele, kes soovivad erialaga tutvust teha, ennast täiendada või hiljem sarnasel suunal edasi õppida. 

Kursuse eesmärk on laiendada osalejate silmaringi ning pakkuda baasteadmisi ja oskusi seoses nii fotograafiliste väljendusvahendite kasutamisega nüüdisaegses kunstis kui ka fotograafia praktilis-tehniliste ja visuaal-teoreetiliste aspektidega.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus, eesti keele oskus, fotokaamera kasutamise oskus baastasemel, kasuks tuleb inglise keele oskus (fototeooria lugemismaterjalid on osaliselt ingliskeelsed)

KAVA

 • Fotoanalüüs ja -teooria
 • Fototehnoloogia
 • Fotodokumentalistika
 • Mustvalge analooglabor
 • Fotograafia loominguline projekt
 • Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus
 • Stuudiofotograafia

Dokumentalistika kursuse raames toimub 6.-8. septembrini väljasõit Peipsi kanti, kus viiakse läbi dokumentalistika praktikat ja teoreetilisi loenguid. Väljasõit on ööbimistega ja kohapealsed kulud on juba kursuse hinna sees. Palume kõigil kandideerijatel need kuupäevad selleks juba aegsasti reserveerida.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • oskab kasutada erinevaid kaamerafunktsioone ning teab põhilisi fototehnilisi termineid
 • oskab iseseisvalt töötada stuudiovalgustuse ja muu stuudios kasutatava varustusega
 • oskab kasutada pilditöötluse võimalusi ja fotosid digitaalseks printimiseks ette valmistada
 • oskab iseseisvalt töötada fotopimikus ning ümber käia negatiivide ja fotopaberiga
 • analüüsib kaasaegseid kujutamisviise ja teoste fotoajaloolist konteksti
 • mõistab tähendusloome võimalusi fotograafia meediumis
 • oskab isiklikku kunstiprojekti teostada ja esitleda ning oma sisulisi ja tehnilisi valikuid põhjendada

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritab ja esitab igas aines tähtajaks iseseisva töö. Arvestuse sisuks on õpimapp tehtud fotodega, essee, fotoprojekti esitlus või muu eelnevalt kokkulepitud formaat. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht
Kristiina Hansen (BA, Eesti Kunstiakadeemia, fotograafia, 2008; MA, Eesti Kunstiakadeemia, vabad kunstid, 2012) on lisaks õpingutele EKAs täiendanud end vahetusõpingutel Bergenis. Töötab hetkel EKA fotograafiaosakonnas analooglabori juhatajana ja tegutseb vabakutselise kunstnikuna.

Juhendajad
Annika Haas (MA), Annika Toots (MA), Pelle Kalmo (BA), Kristiina Hansen (MA), Hedi Jaansoo (MA), Estookin (MA), Rene Türk (BA)

Vajalikud töövahendid
Isiklik fotokaamera või selle kasutamise võimalus terve õppeaasta vältel, arvuti ja programmi Adobe Photoshop kasutamise võimalus aine „Digitaalne pilditöötlus ja värvihaldus“ jaoks iseseisva töö tegemiseks


Aeg: 4. september 2024 kuni 28. mai 2025 kolmapäeviti kell 18–21, laupäeviti kell 11–14, osaliselt ka teistel aegadel
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum B407
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 240 tundi on kontaktõpet ja 384 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2550 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 367 eurot, 12. oktoobriks 568 eurot, 11. jaanuariks 708 eurot ja 15. märtsiks 707 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 11. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud