Fotokunsti meistriklass


Juhendaja Tris Vonna-Michell on 2014. aastal Turner Prize’ile nomineeritud briti fotokunstnik, kes õppis ja lõpetas 2005. aastal Glasgow kunstiülikooli, jätkas õpinguid Goethe ülikoolis Frankfurdis ning elab ja töötab tänaseks nii Londonis kui ka Oslo Rahvuslikus Kunstiakadeemias kaasaegse kunsti professorina. Tema looming on teiste seas San Francisco moodsa kunsti (MoMa), Tate Moderni, Moderna Museeti ja Hamburgi Kunstihalli kogudes.

Vaata kuraator Hans Ulrich Obristi intervjuud Tris Vonna-Michelliga siit.

Millest kõnelevad sahtlisse projektori kõrvale ununenud vanad slaidid, kui asetada need kõrvuti eelmisel nädalal tehtud juhuslike piltidega mobiilis ning proovida luua neist tervikut viisil, et siduvaks elemendiks saavad taaskasutuskeskusest ostetud vana digifotoka mälukaardilt leitud võõrad pildid?

Briti fotokunstnik Tris Vonna-Michelli meistriklassi lähtealuseks on idee leida asju ning luua nendest uusi tähendusvälju, mis peegeldaksid iga osaleja senist loomepraktikat. Eksperimenteeriva õppeprotsessi eesmärk on uurida, mis defineerib juhuslikku leidu kui iseeneslikult toimunud sündmust, ning analüüsida seni avastamata potentsiaalina, kuidas need leiud võiksid osaleja senist loomepraktikat avardada, täiustada või hoopiski nihestada.

Kursuse alateema „Leitud poeesia” on tuletatud kirjanik Bern Porteri (1911–2004) samanimelisest teosest. Ta oli osa mitmetest murrangutest 20. sajandi kunstimaastikul. Porter nimetas oma kollaaže leidudeks. Kollaažide loomiseks kasutas ta kõiksugu jäätmeid ja prügi, mida tänapäeva maailm märkamatult toodab — rämpsmeil, kasutusjuhendid, reklaamid, teaduslikud artiklid on vaid mõni näide sellest, millest Porter kunsti taastootis. 

Meistriklass algab seminariga, mille käigus analüüsitakse kollaaži märgilist rolli ja ilminguid kunstiajaloos ning kaasaegsel kunstiväljal. Sellele järgnevad praktilised töötoad, mille käigus loovad osalejad enda leitud poeesia, kasutades digitaalset ja analoogfotot. Meistriklassi praktilise töö käigus on võimalik juhendaja ja koordinaatori kooskõlastusel kasutada erinevaid fototehnoloogiaid ning nii fotostuudiot kui ka fotolaborit.

Sihtrühm
Fotograafid, kes soovivad ennast täiendada, oma kunstilist käekirja ning loomingu kontseptualiseerimist arendada.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus, inglise keele oskus ja fotokaamera kasutamise oskus baastasemel.

Õpiväljundid. Meistriklassi läbinu

  • oskab isiklikku kunstiprojekti teostada ja esitleda ning oma sisulisi ja tehnilisi valikuid põhjendada
  • analüüsida kaasaegseid kujutamisviise ja teoste fotoajaloolist konteksti
  • mõistab tähendusloome võimalusi fotograafia meediumis

Koordinaator
Kristiina Hansen (MA) on lõpetanud EKAs fotograafia osakonna (BA) 2008. aastal ja vabade kunstide teaduskonna (MA) 2012. aastal. 2009. aastal täiendas ta end vahetusõpingutel Bergenis. Pärast lõpetamist on tegutsenud vabakutselise kunstnikuna ning töötab hetkel EKA fotograafiaosakonnas analooglabori juhatajana.

Hindamine
Meistriklass lõpeb arvestusega, mille sisuks on näituse või väljapaneku vormis tehtud tööde esitlus. Arvestusele pääsu eelduseks on kontakttundides osalemine vähemalt 80% ulatuses. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Fotokaamera või selle püsiv kasutamise võimalus terve meistriklassi vältel. Vanad filmirullid, negatiivid, fotopaberid jms vastavalt iga osaleja soovile.


Aeg: 16. –18. august 2022 kell 10–16.30 (lõunapaus kell 13.15–14.15)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia fotoosakond
Maht: 22 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 4 tundi iseseisvat  tööd (1 EAP) 
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Registreerumine: kuni 12. august või kuni kohti jätkub (grupis 10 kohta)
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 390 eurot
Enne 2. augustit on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 190 eurot ning hiljemalt 8. augustiks  200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud