Joonistamise eelakadeemia

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Joonistamine on eneseväljenduse tööriist, mille valdamine annab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. See võib olla vahend oma ideede, nägemuste ja (uit)mõtete kirjeldamiseks, talletamiseks, aga ka iseseisev teos. Tutvustame joonistamise võimalusi ja arendame visuaalset väljendusoskust. Kursus on mõeldud sisseastumishuvilistele vanuses 16–26.

Kursusel praktiseerime natuurist joonistamist, alates geomeetrilistest kujunditest kuni modelli kujutamiseni. Tegeleme ruumi, toonide ja (inimese) vormi konstrueerimisega. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete tulemusel areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet.

Paljudele erialadele astumiseks tuleb sooritada joonistusülesanded või on soovituslik portfoolios või visandiraamatus näidata tehtud töid. Kursus on mõeldud neile, kes soovivad ennast joonistajana arendada, et astuda sisse Eesti Kunstiakadeemiasse. Kasuks tuleb varasem joonistamise kogemus aga eelkõige on vajalik avatus ja julgus katsetada.

Kursus lõpeb mittehindelise arvestusega, kus toimub tööde esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Paber ja joonistusvahendid. Täpne töövahendite nimekiri saadetakse osalejatele enne kursuse algust.


Kursuse läbinu

  • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
  • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
  • suudab analüüsida enda tööd ja tööprotsessi
  • suudab iseseisvalt leida ideele tehnilise lahenduse ja luua mõtestatud teose

Juhendaja
Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning on joonistamise õppejõud.


Aeg: 4. aprill kuni 4. mai 2023, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18–20.15 (25.04 ja 27.04 tunde ei toimu)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A205
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet, 2 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Suurim osalejate arv: 14

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Hind: 110€

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud