Klaasi vormipuhumise algõpe

Klaasikursusel omandatakse esmaseid klaasipuhumise võtted ja õpitakse valmistama vormi klaasipuhumise jaoks. Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad tutvuda klaasipuhumise algtõdedega ja õppida valmistama vorme klaasipuhumise jaoks. Vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas.

Kursusel osalemiseks on soovitatav eelnev kunsti tegemise kogemus. Vajalik on ka kuumataluvus, st suutlikkus töötada kuumas ruumis.

Kursusel osalejad saavad baasteadmised ja esmase kogemuse kuuma klaasiga töötamisest. Tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi. Kursuse praktiline tegevus arendab ja laiendab käelisi oskusi. Töö käigus õpitakse valima kõige efektiivsemad vormi valmistamise lahendused, et anda edasi oma ideed. Samuti omandatakse oskus valminud töid korrektselt viimistleda.

Õppemetoodika

Kursus algab kiire teoreetilise ülevaatega klaasipuhumisest ja vormiloomest. Muus osas on kursus praktilist laadi. Juhendaja antud juhiste järgi valmistab iga osaleja individuaalse töö, milleks on väikemõõtmeline tarbevorm. Juhendaja kirjeldab ja näitab, kuidas toimuvad klaasipuhumise protsessid ja millised vormide valmistamise nipid on osaleja idee seisukohast kõige efektiivsemad. Samuti õpitakse oma tööd korrektselt viimistlema. Kursus lõpeb oma töö ja läbitud protsesside analüüsiga.

Kava

1. päev. Sissejuhatav loeng, esimesed praktilised kogemused töökojas

2. päev. Kavandite ülevaatus ja vormide valmistamine

3. päev. Praktiline töö kuumtöötluses, vormide puhumine

4. päev. Eelneva päeva analüüs, vajadusel paranduste sisseviimine ja praktilise töö jätk

5. päev. Tööde viimistlus ja tagasiside

Kursuse läbinu

  • on teadlik klaasipuhumise algtõdedest
  • omab esmast kokkupuudet praktilise tööga klaasitöökojas
  • orienteerub klaasipuhumisvormides
  • on omandanud oskuse klaastoorikuid viimistleda
  • suudab juhtida mõtteprotsessi kavandist lõppteoseni

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on oma töö ja läbitud protsesside analüüs ja juhendaja tagasiside.

Juhendaja

Andra Jõgis on omandanud magistrikraadi (disain ja rakenduskunst) Eesti Kunstiakadeemias aastal 2014. Alates 2020. aastast töötab ta EKA klaasitöökojas. Oma vabaloominguga osaleb näitustel alates 2010. aastast. Jõgise looming on enamasti kantud narratiividest ning esile kerkivad elu argisust käsitlevad teemad. Lisaks on Jõgis üks kolmest disainerist brändis MSK Glass.

Eriolukorra lisainfo

Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus lükata õpe edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda.


Aeg: 9. maist kuni 13. maini 2022 kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum B604
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 2. maini 2022 või kuni kohti jätkub
Hind: 310 (sisaldab materjale ja töövahendeid)

Enne 25. aprilli registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse 150 eurot, seejärel 30. aprilliks 160 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud