Klaasipuhumise algõpe

Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad tutvuda klaasipuhumise algtõdedega ja õppida valmistama klaasipuhumise vorme. Kursus annab ülevaate kuuma klaasiga töötamise võimalustest selle protsessi algusest lõpuni ehk kavandamisest kuni külmtöötluseni. 

Kursusel osalejad saavad baasteadmised ja esmase kogemuse kuuma klaasiga töötamisest. Tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi, praktiline tegevus arendab ja laiendab käelisi oskusi. Omandatakse esmased klaasipuhumise võtted ja õpitakse valmistama eksperimentaalset vormi klaasipuhumise jaoks. Töö käigus õpitakse valima kõige efektiivsemad vormi valmistamise lahendused, et anda edasi oma ideed, samuti omandatakse oskus valminud töid korrektselt viimistleda.

Eeldused osalejale

Kursusel osalemiseks on soovitatav eelnev kunsti tegemise kogemus, vajalik on ka kuumataluvus ehk suutlikkus töötada kuumas ruumis

Õppemetoodika

Kursus algab kiire teoreetilise ülevaatega klaasipuhumisest ja vormiloomest. Ülejäänud kursus on praktilist laadi. Juhendaja abiga valmistab iga osaleja individuaalse töö, milleks on väikesemõõtmeline tarbevorm. Juhendaja kirjeldab ja näitab, kuidas toimuvad klaasipuhumise protsessid ja millised vormide valmistamise nipid on osaleja idee seisukohast kõige efektiivsemad, samuti õpitakse tööd korrektselt viimistlema.

Kava

1. päev. Sissejuhatav loeng, esimesed praktilised kogemused töökojas.

2. päev. Kavandite ülevaatus ja vormide valmistamine.

3. päev. Praktiline kuumtöötlus, vormide puhumine.

4. päev. Eelmise päeva analüüs, vajadusel paranduste sisseviimine ja praktilise töö jätk.

5. päev. Tööde viimistlus ja tagasiside.

Kursuse läbinu

  • on teadlik klaasipuhumise algtõdedest
  • omab esmast kokkupuudet praktilise tööga klaasitöökojas
  • orienteerub klaasipuhumisvormides
  • on omandanud oskuse klaasitoorikuid viimistleda
  • suudab juhtida mõtteprotsessi kavandist lõppteoseni

Hindamismeetod

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on oma töö ja läbitud protsesside analüüs ja juhendaja tagasiside. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Vajalikud materjalid ja töövahendid on kohapeal olemas ja sisalduvad kursuse hinnas

Juhendaja

Andra Jõgis on omandanud magistrikraadi (disain ja rakenduskunst) Eesti Kunstiakadeemias aastal 2014. Alates 2020. aastast töötab EKA klaasiosakonnas. Oma vabaloominguga osaleb näitustel alates 2010. aastast. Jõgise looming on enamasti kantud narratiividest ning esile kerkivad elu argisust käsitlevad teemad. Jõgis on ka üks kolmest MSK Glassi disainerist.


Aeg: 12.–16. augustini 2024 kell 16–19
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia, ruum B604
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet 
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 5. augustini või kuni kohti jätkub

Hind: 345 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud