Köögi kavandamise põhialused

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursusel tutvutakse köögi projekteerimise olulisemate aspektidega: ruumiplaneering, köögitehnika, valgustuslahendus, eritellimusmööbli projekteerimine, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine. Osaleja saab baasteadmised köögi projekti vormistamisest ning planeeringu loogikast, ergonoomikast, sisustamisest, köögitehnikast, valgustus- ja sanitaartehnilistest lahendustest ning tehnoloogilistest seostest.

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on köök, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi köögi eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

NB! Kursuse käigus ei toimu joonestusprogrammi õpet.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Kava

 • Tutvutakse osaleja valitud või juhendaja välja pakutud köögi alusprojektiga. Osaleja peab vajaduse korral enda valitud alusprojekti mõõdistama.
 • Töötatakse välja köögi projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile.
 • Töötatakse välja sobiv ruumiplaneering, sisustuse ja tehnika paigutus ning valgustuslahendused.
 • Töötatakse välja esteetiline kontseptsioon, valitakse viimistlusmaterjalid, sisustustooted, köögitehnika, valgustid jne.

Õppemetoodika
Esimesel kohtumisel toimuvad sissejuhatav loeng ja arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajadustel ja/või huvidel põhinev personaalne lähteülesanne, osalejatele jagatakse esmane abistav õppematerjal. Esimestes loengutes joonestamiseks vajalikke vahendeid vaja ei ole.

Edasistel kohtumistel toimub projekti praktiline juhendamine. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud lähteülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kursuse läbinu

 • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning teab nende teostamise loogikat ja reegleid
 • mõistab köögi üldisi kujundus- ja planeerimispõhimõtteid
 • mõistab köögi esmavajalikke tehnoloogilisi, ergonoomilisi ja logistilisi vajadusi ning seoseid
 • omab ülevaadet köögi põhilistest siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
 • omab ülevaadet köögitehnikast
 • omab ülevaadet köögi valgustuspõhimõtetest
 • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on tehtud tööde eksponeerimine, osalejate esitlused ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Joonestamiseks: A3-formaadis koopiapaberid, A3-formaadis millimeetripaberid, mehaaniline harilik pliiats, pehme kustukumm, Uni Pini tindipliiatsid (must, erineva jämedusega), läbipaistev joonlaud pikkusega 40–50 cm, läbipaistev kolmnurkjoonlaud, sirkel (pliiatsihoidjaga).

Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepivad juhendaja ja kursusel osalejad kokku kursuse lõpus.

Isiklik sülearvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks.

Juhendaja
Käthi Kivi on mööblidisainer ja -projekteerija ning töötab sisearhitektina. Ta on spetsialiseerunud köökide projekteerimisele ja kujundamisele ning on mööbliga töötanud nüüdseks üle kümne aasta.


Aeg: 18. jaanuarist kuni 21. märtsini 2024 neljapäeviti kell 18–21 (v.a 1. ja 29. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A204 ning üks loeng köögisalongis (juhendaja valikul)
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 11. jaanuarini või kuni kohti jätkub

Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 4. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 180 eurot, seejärel 9. jaanuariks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud