Köögi kavandamise põhialused

Kursusel tutvutakse köögi projekteerimise olulisemate aspektidega: ruumiplaneering, köögitehnika, valgustuslahendus, eritellimusmööbli projekteerimine, viimistlusmaterjalide valik ja esteetilise terviku loomine. Osaleja saab baasteadmised köögi projekti vormistamisest ning planeeringu loogikast, ergonoomikast, sisustamisest, köögitehnikast, valgustus- ja sanitaartehnilistest lahendustest ning tehnoloogilistest seostest.

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on köök, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi köögi eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega.

NB! Kursuse käigus ei toimu joonestusprogrammi õpet.

Eeldused osalejale

Keskharidus ja eesti keele oskus

Kava

Tutvutakse osaleja valitud või juhendaja välja pakutud köögi alusprojektiga. Osaleja peab vajaduse korral enda valitud alusprojekti mõõdistama.

Töötatakse välja köögi projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile.

Töötatakse välja sobiv ruumiplaneering, sisustuse ja tehnika paigutus ning valgustuslahendused.

Töötatakse välja esteetiline kontseptsioon, valitakse viimistlusmaterjalid, sisustustooted, köögitehnika, valgustid jne.

Õppemetoodika

Esimesel kohtumisel toimuvad sissejuhatav loeng ja arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajadustel ja/või huvidel põhinev personaalne lähteülesanne, osalejatele jagatakse esmane abistav õppematerjal. Esimestes loengutes joonestamiseks vajalikke vahendeid vaja ei ole.

Edasistel kohtumistel toimub projekti praktiline juhendamine. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud lähteülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kursuse läbinu

  • oskab lugeda lihtsamaid jooniseid ning teab nende teostamise loogikat ja reegleid
  • mõistab köögi üldisi kujundus- ja planeerimispõhimõtteid
  • mõistab köögi esmavajalikke tehnoloogilisi, ergonoomilisi ja logistilisi vajadusi ning seoseid
  • omab ülevaadet köögi põhilistest siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
  • omab ülevaadet köögitehnikast
  • omab ülevaadet köögi valgustuspõhimõtetest
  • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on tehtud tööde eksponeerimine, osalejate esitlused ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid

Joonestamiseks: A3-formaadis koopiapaberid, A3-formaadis millimeetripaberid, mehaaniline harilik pliiats, pehme kustukumm, Uni Pini tindipliiatsid (must, erineva jämedusega), läbipaistev joonlaud pikkusega 40–50 cm, läbipaistev kolmnurkjoonlaud, sirkel (pliiatsihoidjaga).

Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepivad juhendaja ja kursusel osalejad kokku kursuse lõpus.

Isiklik sülearvuti fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks.

Juhendaja

Käthi Kivi on mööblidisainer ja -projekteerija ning töötab sisearhitektina. Ta on spetsialiseerunud köökide projekteerimisele ja kujundamisele ning on mööbliga töötanud nüüdseks üle kümne aasta.


Aeg: 24. september kuni 26. november 2024 teisipäeviti kell 18–21 (v.a 22. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A204 ning üks loeng köögisalongis (juhendaja valikul)
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 17. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 410 eurot
Registreerudes enne 10. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 180 eurot, seejärel 15. septembriks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud