Kuidas vaadata kaasaegset kunsti

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus võtab vaatluse alla pealtnäha lihtsa tegevuse – näitustel käimise ja kunsti vaatamise. Samas on ilmselt kõigil juhtunud, et tööd ei hakka kõnelema ja tekitavad küsimusi – või hakkavad hoopis nii häälekalt kõnelema, et saadud mulje tuleks kuhugi maha laadida.

Kursusel külastataksegi koos näituseid ja analüüsitakse neid, harjutatakse vaatamise aeglustamist ja arutelu, et märgata ning mõista rohkem. Lisaks kasutatakse ka sõna ja teksti, et enda mõtteid organiseerida ja teistele väljendada – kunstikriitikat kui sellist päris ei kirjutata, küll aga katsetatakse eksperimentaalse kriitika vaimus. 

Rõhk on just kaasaegse kunsti näitustel, kuna need on vaatajale ehk isegi suurem väljakutse. Nende teoste ja autorite kohta ei ole veel kirjutatud riiulitäisi uurimusi, kaanon ei ole veel paika loksunud. Tähendused tuleb ise leiutada ning otsustused veenvuse või mitteveenvuse kohta ise teha ja põhjendada. 

Kursusel vältel tehakse erinevaid vaatamisharjutusi, arutletakse visuaalse kirjaoskuse üle laiemalt ning antakse tööriistad selleks, et tunda end kaasaegse kunsti näitustel rohkem kodus.

Sihtrühm
Inimesed, kellel on teatav kunstinäituste külastamise kogemus ning kes sooviksid kunstiteoste/-näituste üle arutleda.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, varasem näitustel käimise kogemus

Õppemetoodika

Kursuse jooksul kasutatakse õppemeetodina loenguid, grupitööd, individuaalseid harjutusi ning iseseisvat tööd. Kursuse loenguosas tutvustatakse visuaalse kirjaoskuse põhilisi mõisteid ja kunstiteose analüüsi etappe ja võtmeküsimusi ning lisaks arutletakse selle üle, kuidas inimesed kunsti kipuvad vaatama, kuidas on seda uuritud ja mida järeldatud.

Tutvutakse erinevate kunstimuuseumide täiskasvanutele mõeldud iseseisvate kunsti vaatamise n-ö abivahendite ja tegevuskaartidega. Kunsti vaatamise harjutusi tehakse nii klassiruumis kui näitusesaalis, võttes vaatluse alla erinevas meediumis ilmuvad kunstiteosed.

Koos arutamise muljed vormistavad kõik osalejad individuaalseteks tekstieksperimentideks, millele annavad tagasisidet kogu grupp ja juhendaja.

Kava

1. päev. Sissejuhatav loeng – kunstiteose või -näituse analüüsi tööriistad ning kaasaegse kunstivälja toimimine Eestis.

2. päev. Visuaalse kirjaoskuse harjutused. Kodune töö: näituse individuaalne läbitöötamine.

3. päev. Kumus näituse ühisanalüüs. Kodune töö: teksti kirjutamine.

4. päev. Näituse analüüsi baasil kodutööna valminud tekstide arutelu. Kodune töö: info otsimine näituse või kunstniku kohta.

5. päev. Näitusekülastus Fotografiskas, ühe teose analüüs. Kodune töö: näituse individuaalne läbitöötamine.

6. päev. ETDMi näituse ühisanalüüs. Kodune töö: teksti kirjutamine.

7. päev. Oma valitud tarbekunsti- või disainieseme põhjal valminud teksti(eksperimentide) arutelu. Kodune töö: teksti kirjutamine.

8.päev. Kodutööna valminud teoseanalüüsi arutelud ja kursuse kokkuvõte.

Kursuse läbinu

  • on tutvunud visuaalse kirjaoskuse põhiliste mõistetega
  • on harjutanud kunstiteose ja -näituste analüüsi ning tutvunud analüüsi tööriistadega
  • on saanud harjutada oma mõtete sõnastamist, nende tekstina väljendamist ning tekstidele tagasiside andmist
  • on laiendanud oma teadmisi kaasaegse kunsti valdkonnast

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on vaja esitada jooksvalt kursuse jooksul tehtavad kodutööd ja kirjutatud tekstid. Arvestuse saamise eelduseks on osalemine kohtumistel (kaheksast kohtumisest võib puududa ühe). Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Vajalikud näituseanalüüsi töölehed tulevad kursusega kaasa.

Juhendaja
Maarin Ektermann ( kunstiteaduse magister, Eesti Kunstiakadeemia, 2009) on kunstitöötaja, kes tegeleb kaasaegse kunsti korraldamise ja vahendamisega erinevates vormides. Lisaks mitmete kunstivaldkonna projektide juhtimisele on tema fookusesse kuulunud ka kunstivaldkonnas toimuva vahendamine. Ta on olnud kunstikriitikablogi Artishok üks algatajaid ja eestvedajaid, juhtinud Klassikaraadios pikalt saadet „Kunstiministeerium“, viinud läbi kaasaegsest kunstist kirjutamise kursust Drakadeemias ja olnud ka MAJA ja Sirbi ruumipublikatsiooni preemia žüriiks. Ta on töötanud Kumu hariduskeskuse juhatajana ja praegu töötab ta EKAs üldteooriaainete keskuse lektorina, andes ka mitmeid kunstiajaloo- ja kirjutamisega seotud kursuseid.


Aeg: 9. märtsist kuni 11. maini 2023 neljapäeviti kell 18–20.15
(v.a 30. märts ja 6. aprill)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum B305
Maht: 24 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 28 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 2. märtsini või kuni kohti jagub
Hind: 220 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud