Kujutamisoskuste eelakadeemia. I grupp

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kujutamisoskuste ja -tehnikate eelakadeemia on mõeldud kunstiülikooli sisseastujatele, kes soovivad arendada visuaalset kujutamisoskust ja mitmekesistada oma tehnilisi oskusi. Õpitakse pildiloome baasoskusi ehk kompositsiooni- ja värvusõpetust, joonistamist ja maalimist. Õpitud oskused tulevad kasuks igal EKA erialal. 

Sihtrühm
Kursusele on oodatud eelnevast kogemusest sõltumata kõik sisseastumishuvilised, kes soovivad enda visuaalset vaatlemis-, väljendus- ja kujutamisoskust arendada. Eelakadeemias saavad osaleda noored vanuses 16–26 eluaastat.

Vajalikud materjalid
Vajaminevad materjalid tuleb ise kaasa võtta. Info vajalike vahendite kohta saadetakse osalejatele enne kursuse algust.

Kursuse läbinu

  • on omandanud kompositsiooni- ja värvusõpetuse, joonistamise ja maalimise põhialused
  • oskab värve segada ja kombineerida, oskab pilti tasakaalustada
  • on omandanud joonistamises praktilisi oskusi ja teadmisi erinevatest tehnikatest ja töövahenditest
  • tajub, kuidas kujutada ruumilisust ning valgust ja varju
  • tajub võimalusi, kuidas lahendada pilt oma käekirja tugevaid külgi realiseerides
  • on teadlik joonistamise kui väljendusviisi paindlikest võimalustest
  • on omandanud akrüülmaali tehnika põhialused
  • on rakendanud õpitud oskusi oma nägemuse realiseerimiseks


Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

Maria Sidljarevitš on lõpetanud 2014. aastal Eesti Kunstiakadeemia maali eriala magistriõppe. 2008. aastast esineb ta aktiivselt nii isik- kui ka arvukatel grupinäitustel. Maria Sidljarevitš on Eesti Kunstnike Liidu liige ning on aastatel 2015–2018 olnud Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse esimees.

Britta Benno on omandanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Ta elab Tallinnas ning töötab joonistus- ja graafikakunstnikuna. Teda huvitavad erinevad hübriidtehnikad ja -materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Praegu õpib ta EKA kunsti ja disaini eriala doktoriõppes ning töötab graafika osakonna meistrina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas. Lisateave: www.saskiajarve.com

NB! Kujutamisoskuste ja -tehnikate kursust soovitame sügissemestril kombineerida eelakadeemia põhikursusega, et omandada laiem silmaring visuaalkultuuris toimuvast ja EKAs õpetatavatest erialadest. Eelakadeemia programm jätkub erialakursustega kevadsemestril.


Aeg: 26. oktoober kuni 17. detsember kolmapäeviti kell 18.00–20.15 ja laupäeviti 14.00–16.15
Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn
Maht: 48 tundi auditoorset õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 10. oktoobrini

Hind: 250 eurot
Registreerudes 2 nädalat enne kursuse algust on võimalik tasuda osamaksetena: registreerumisel 50 eurot, seejärel 10. oktoobriks 100 eurot ja 10. novembriks 100 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud