Kunsti kogumise ABC


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Eragalerii toimimise põhimõtteid ja kunstikogumise loogikat tutvustav kursus annab ülevaate kommertsgaleriide toimimismehhanismidest, nende positsioonist ja eripärast kunstiväljal. Samuti tutvustatakse nii Eesti kui ka rahvusvaheliselt olulisemaid eragaleriisid ning kaasaegse kunsti kogumise printsiipe ja võimalusi.

Kursusel osalejad saavad ülevaate eragaleriide toimimisloogikast: tutvustatakse eragalerii eripärasid ning nende positsiooni kunstiväljal võrreldes institutsioonide ja linnagaleriidega. Kaardistatakse erinevat tüüpi kunstiasutused ning selgitatakse nende rolli kunstimaailma ökosüsteemis.

Tutvustatakse eragalerii igapäevatööd ning räägitakse, mis alustel sõlmitakse kunstnikega koostöökokkuleppeid ja mida galerii esindus nii kunstniku kui ka galerii jaoks endas kätkeb. Antakse ülevaade kunstikogumise printsiipidest, selgitatakse, miks on galerii vahenduslülina oluline kunstniku ja koguja vahel, ning arutatakse kunsti soetamise võimaluste ja kasumlikkuse üle.

Sihtrühm
Galeriide toimimismehhanismidest ja kunstikogumisega seotud teemadest huvitatud inimesed.

Õppemetoodika
Õppeprotsess koosneb loengutest-aruteludest, galeriide ja näitusemajade külastamisest ja galeristidega kohtumisest ning iseseisvast tööst.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti ja inglise keele oskus (enamik materjale iseseisvaks läbitöötamiseks on ingliskeelsed)

Kava

1. päev. Sissejuhatus. Tutvustatakse erinevaid näitusepindasid ning nende toimimisloogikat ja eripärasid.

2. päev. Eragaleriid: nende roll ja olulisus kunstiväljal.

3. päev. Temnikova & Kasela galerii ja Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse külastus. Kunstnik ja eragalerii. Kunstikoguja ja eragalerii. Institutsioon ja eragalerii. Suhted, dünaamika, võimujooned.

4. päev. Kunstimessid: nende roll kunstiväljal, olulisus, eesmärk. Kunstikogumise printsiibid. Kunst kui investeering fookusega kaasaegsele kunstile.

5. päev. Vaal galerii ja Haus galerii külastused. Lähemalt oksjonitest ja nende korraldamisest.

6. päev. Kuidas ära tunda head kunsti? Keda usaldada, millele toetuda?

7. päev. Iseseiseva loomingulise töö esitlused, tagasiside, arutelud.

Kursuse läbinu

  • on teadlik eragaleriide toimimismehhanismidest ning nende rollist kunstiväljal
  • saab aru kunstikogumise põhimõtetest ja oskab orienteeruda kunstikogumise võimalustes
  • suudab iseseisvalt leida relevantset infot pädevate kunstnike ja galeriide kohta ning oskab teha vahet kunsti ostmisel ja kogumisel
  • saab aru, mis suhtes on galerii, kunstnik ja kunstikoguja ning teised toimijad antud valdkonnas
  • oskab nimetada suuremaid kaasaegse kunsti messe ja saab aru nende rollist kunstiväljal

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on iseseisva loomingulise töö esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Lilian Hiob (Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus ja visuaalkultuur, MA, 2022) on kuraator, galerist ja kunstiagent. Ta on seotud Temnikova & Kasela galerii juhatamisega ning on ka omaalgatusliku näitusepinna Hoib asutaja. Koos Siim Preimaniga veab Hiob IDA raadios igakuist kunstisaadet „Vitamiin K“.


Aeg: 4. oktoober kuni 22. november 2023 kolmapäeviti kell 18–21 (v.a 25. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum A301
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 27. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 450 eurot
Registreerudes enne 20. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 250 eurot, seejärel 25. septembriks 250 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud