Kunsti kogumise ABC

KURSUS ON TÄITUNUD!

Eragalerii toimimise põhimõtteid ja kunstikogumise loogikat tutvustav kursus annab ülevaate kommertsgaleriide toimemehhanismidest, nende positsioonist ja eripärast kunstiväljal. Samuti tutvustatakse olulisemaid Eesti ja rahvusvahelisi eragaleriisid ning nüüdiskunsti kogumise printsiipe ja võimalusi.

Kursusel osalejad saavad ülevaate eragaleriide toimimisloogikast: tutvustatakse eragalerii eripärasid ning nende positsiooni kunstiväljal võrreldes institutsioonide ja linnagaleriidega. Kaardistatakse erinevat tüüpi kunstiasutused ning selgitatakse nende rolli kunstimaailma ökosüsteemis.

Tutvustatakse eragalerii igapäevatööd ning räägitakse, mis alustel sõlmitakse kunstnikega koostöökokkuleppeid ja mida galerii esindus nii kunstniku kui ka galerii jaoks endas kätkeb. Antakse ülevaade kunstikogumise printsiipidest, selgitatakse, miks on galerii vahenduslülina oluline kunstniku ja koguja vahel, ning arutatakse kunsti soetamise võimaluste ja kasumlikkuse üle.

Sihtrühm
Galeriide toimemehhanismidest ja kunstikogumisega seotud teemadest huvitatud inimesed

Õppemetoodika
Õppeprotsess koosneb loengutest-aruteludest, galeriide ja näitusemajade külastamisest, galeristidega kohtumisest ning iseseisvast tööst

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti ja inglise keele oskus (enamik materjale iseseisvaks läbitöötamiseks on ingliskeelsed)

Kava

1. päev. Sissejuhatus. Tutvustatakse erinevaid näitusepindasid ning nende toimimisloogikat ja eripärasid.

2. päev. Eragaleriid: nende roll ja olulisus kunstiväljal.

3. päev. Temnikova & Kasela galerii ning Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse külastus. Kunstnik ja eragalerii. Kunstikoguja ja eragalerii. Institutsioon ja eragalerii. Suhted, dünaamika, võimujooned.

4. päev. Kunstimessid: nende roll kunstiväljal, olulisus, eesmärk. Kunstikogumise printsiibid. Kunst kui investeering fookusega kaasaegsel kunstil.

5. päev. Vaal galerii ja Haus galerii külastus. Lähemalt oksjonitest ja nende korraldamisest.

6. päev. Kuidas ära tunda head kunsti? Keda usaldada, millele toetuda?

7. päev. Iseseisva loomingulise töö esitlus, tagasiside, arutelud.

Kursuse läbinu

  • on teadlik eragaleriide toimimismehhanismidest ning nende rollist kunstiväljal
  • saab aru kunstikogumise põhimõtetest ja oskab orienteeruda kunstikogumise võimalustes
  • suudab iseseisvalt leida relevantset infot pädevate kunstnike ja galeriide kohta ning oskab teha vahet kunsti ostmisel ja kogumisel
  • saab aru, mis suhtes on galerii, kunstnik ja kunstikoguja ning teised toimijad selles valdkonnas
  • oskab nimetada suuremaid kaasaegse kunsti messe ja saab aru nende rollist kunstiväljal

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on iseseisva loomingulise töö esitlus ja arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Lilian Hiob (Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus ja visuaalkultuur, MA, 2022) on kuraator, galerist ja kunstiagent. Ta on seotud Temnikova & Kasela galerii juhatamisega ning on ka omaalgatusliku näitusepinna Hoib asutaja. Koos Siim Preimaniga veab Hiob IDA raadios igakuist kunstisaadet „Vitamiin K“.


Aeg: 1. veebruarist kuni 21. märtsini 2024 neljapäeviti kell 18–21 (va 29. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum A301
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 25. jaanuarini või kuni kohti jätkub

Hind: 450 eurot
Registreerudes enne 18. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 23. jaanuariks 250 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud