Kunsti kogumise ABC

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Eragalerii toimimise põhimõtteid ja kunstikogumise loogikat tutvustav kursus annab ülevaate kommertsgaleriide toimimismehhanismidest, nende positsioonist ja eripärast kunstiväljal. Samuti tutvustatakse nii Eesti kui ka rahvusvaheliselt olulisemaid eragaleriisid ning kaasaegse kunsti kogumise printsiipe ja võimalusi.

Kursusel osalejad saavad ülevaate eragaleriide toimimisloogikast: tutvustatakse eragalerii eripärasid, nende positsiooni kunstiväljal võrdluses institutsioonide ja linnagaleriidega. Tutvustatakse eragalerii igapäevatööd, räägitakse, mis alustel sõlmitakse kunstnikega koostöökokkuleppeid ning mida galerii esindus nii kunstniku kui galerii jaoks endas kätkeb. Antakse ülevaade kunstikogumise printsiipidest, selgitatakse, miks on galerii vahenduslülina oluline kunstniku ja koguja vahel, ning arutatakse kunsti soetamise võimaluste ja kasumlikkuse üle.

Sihtrühm Galeriide toimimismehhanismidest ja kunstikogumisega seotud teemadest huvitatud inimesed.

Õppeprotsess koosneb loengutest-aruteludest, galeriide ja näitusemajade külastamisest ning galeristidega kohtumisest ja iseseisvast tööst.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

 • 21. september. Sissejuhatus. Tutvustatakse erinevaid näitusepindasid ning nende toimimisloogikat ja eripärasid.
 • 28. september. Eragaleriid: nende roll ja olulisus kunstiväljal.
 • 05. oktoober. Temnikova & Kasela galerii ja Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse külastus. Kunstnik ja eragalerii. Kunstikoguja ja eragalerii. Institutsioon ja eragalerii. Suhted, dünaamika, võimujooned.
 • 12. ja 19. oktoober. Kontakttunde ei toimu, iseseisev töö.
 • 26.oktoober. Kunstimessid: nende roll kunstiväljal, olulisus, eesmärk. Kunstikogumise printsiibid. Kunst kui investeering fookusega kaasaegsele kunstile.
 • 02. november. Vaal galerii ja Haus galerii külastused. Lähemalt oksjonitest ja nende korraldamisest.
 • 9. november. Kuidas ära tunda head kunsti? Keda usaldada, millele toetuda?
 • 16. november. Kontakttunde ei toimu, iseseisev töö.
 • 23. november. Iseseiseva loomingulise töö esitlused, tagasiside, arutelud.

Kursuse läbinu

 • on teadlik eragaleriide toimimismehhanismidest ning nende rollist kunstiväljal
 • saab aru kunstikogumise põhimõtetest ja oskab orienteeruda kunstikogumise võimalustes
 • suudab iseseisvalt leida relevantset infot pädevate kunstnike ja galeriide kohta ning oskab teha vahet kunsti ostmisel ja kogumisel
 • saab aru, mis suhtes on galerii, kunstnik ja kunstikoguja ning teised toimijad antud valdkonnas
 • oskab nimetada suuremaid kaasaegse kunsti messe ja saab aru nende rollist kunstiväljal

Hindamine Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on iseseisva loomingulise töö esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendaja Lilian Hiob (Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus ja visuaalkultuur, MA, 2022) on kuraator, galerist ja kunstiagent. Ta on seotud Temnikova & Kasela galerii juhatamisega, on ka omaalgatusliku näitusepinna Hoib asutaja. Koos Siim Preimaniga veab Lilian Hiob IDA raadios igakuist kunstisaadet „Vitamiin K“.


Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum A301 ja A402 ja erinevad näituseasutused
Aeg: 21. september kuni 23. november 2022, kolmapäeviti kell 18–21; näituseasutuste külastamised algusega kell 16.30
Maht: 28 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine: 14. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 280 eurot Registreerudes enne 7. septembrit on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 130 eurot, seejärel 12. septembriks 150 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud