Kunstiväljal töötamine

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursuse eesmärk on arendada ja süvendada osalejate igapäevaseid oskusi ja teadmisi kunstivaldkonnas töötamisel. Kajastatud teemad loovad võimaluse iseseisvalt professionaalsemalt jätkata.

Kursusel osalejad saavad teadmisi sellest, kuidas kunstiväljal tegutsedes on võimalik paremini hakkama saada. Kohtumistel antakse osalejale elementaarne teave selle kohta, kuidas töist igapäeva kujundada, rahaliselt paremini toime tulla, kus teoseid müüa, kuidas taotlusi koostada ja kolmemõõtmelisi visandeid luua. Keskendutakse sellele, kuidas lisaks loomisele enda teoseid ja näitusi väljapoole kommunikeerida ning hiljem toimunut süsteemselt talletada ja hoiustada.

Osalema on oodatud kunstitegemise ja näitustel osalemise või kunstisündmuste korraldamise kogemusega inimesed.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, eelnev kunsti tegemise ja kunstiprojekti elluviimise kogemus, arvutikasutamise oskus ja valmidus kaasa rääkida

Õppemetoodika
Kursus koosneb loengutest ja aruteludest, kus peavad ka osalejad sõna võtma. Grupilt oodatakse ühist kogemuste ja tagasiside jagamist ning kodutööde tegemist. Mitmel korral osaleb tunnis ka väliskõneleja, et spetsiifilisemat teemat tutvustada. Juhendajale on oluline horisontaalne õppeprotsess, kus rühmas saadakse võrdsetel alustel vahetult suhelda.

Kava

1. päev. Tutvustus. Grupi huvide, oskuste, ootuste ja tulevikueesmärkide kaardistamine. Autoripositsiooni, portfoolio, biograafia, kunstniku CV ja etiketi koostamine. Autoripositsioonide tagasisidestamine kodutööna.

2. päev. Kuraator, galerii, muuseum ja kunstnik. Rollid, ootused, läbirääkimised. Külaliskõneleja Eesti Kunstimuuseumi kuraator ja endine nüüdiskunsti kogu juhataja Triin Tulgiste, kes räägib kahe akadeemilise tunni jooksul muuseumi vastutusest ja igapäevast. Teoste valimine, ostmine ja jõudmine kogusse. Külaliskõneleja galerist ja kuraator Lilian Hiob, kes tutvustab kahe akadeemilise tunni jooksul erinevaid näituseasutuste tüüpe ja kommertsgalerii igapäeva. Galerii ja kunstnike vaheline koostöö, kunstimessidel osalemine.

3. päev. Teose müük. Ülevaade kunstimüügi võimalustest ja platvormidest Eestis. Hinna kujundamine, edition, sertifikaadi ja müügikviitungi koostamine, ostja valimine, tööde laenamine muuseumidelt ja ostjatelt, installeerimisjuhendi ja hinnakirja koostamine. Kunst veebis. Kodulehekülg, sotsiaal- ja tavameedia kui loomingu peegeldus või pikendus. Erinevate koduleheplatvormide tutvustus. Olemasolevate kodulehtede ühine tagasisidestamine.

4. päev. Projektide finantseerimine. Ülevaade Eesti kunsti rahastus- ja stipendiumivõimalustest. Toetajate ja sponsorite kaasamine. Taotluste ja aruannete koostamine. Avatud konkursid ja residentuurid Eestis.

5. päev. Alltöövõtt ja protsendikunst. Suhtlemine tellijaga, tingimuste läbirääkimine, võidutööde analüüsimine, kogemuste jagamine. Osalemistaotluse täitmine ning selgituskirja ja planšeti koostamine. Külaliskõneleja kunstnik Maret Sarapu räägib kahe akadeemilise tunni jooksul protsendikunstist.

6. päev. Eskiis. Maketiõpetus. Näituseruumi ja teose miniatuurse kujutamise algteadmised. Ühine läbiproovimine, teadmiste kinnistamine. Külalisõppejõud teatrikunstnik Jaanus Laagriküll.

7. päev. Süsteemne igapäev. Tagala korrashoid (teoste, tehnika, reaalsete ja virtuaalsete dokumentide haldamine; stuudio inventuur, pressiarhiivi koostamine). Ettevõtlus, (vabakutselise) töö ja tasustamise vormid, lepingutüübid, ravikindlustus, töötuna arvelolek.

8. päev. Teose järelelu. Dokumentatsioon ja reproduktsioon. Iseseisvad töövõtted. Fotode edasine kasutamine. Kommunikatsioon ja turundus. Mida, millal ja kuidas teha, et näitus oleks nähtav? Meediaväljaannete ülevaade. Kommunikatsiooniplaani, pressiteate ja -listi, koostamine. Näitusearvustaja kaasamine.

Kursuse läbinu

  • omab ülevaadet kunsti rahastamise võimalustest Eestis
  • oskab koostada erinevaid kunsti müügiga seotud dokumente
  • saab juurde teadmisi makettide ja planšettide visandamise kohta
  • oskab enda loomingut väljapoole kommunikeerida ning tehtud projekte talletada
  • õpib eristama erinevaid institutsioone ning teab, mis on nende roll kunstiväljal

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks peab osalema vähemalt kuuel kohtumisel. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Kaisa Maasik on Tallinnas tegutsev vabakutseline kunstnik ja kuraator. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti eriala (MA, 2021) ja fotograafia osakonna (BA, 2017) ning täiendanud end Helsingi Kunstiakadeemia kuraatoriõppes (2019). Ta on kuulunud Umbrella Grupi koosseisu (2016–2017) ning tegutsenud projektiruumi Vent Space (2018–2019) ja Tallinna Fotokuu biennaali (2017 ja 2019) korraldustiimides. 2020. aastal pälvis Maasik Wiiralti stipendiumi.

Lisaks on erinevatel kohtumistel külalisjuhendajad.


Aeg: 6. märts kuni 24. aprill 2023 esmaspäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A301
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 27. veebruarini või kuni kohti jätkub

Hind: 320 eurot
Registreerudes enne 20. veebruari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 150 eurot, seejärel 25. veebruariks 170 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud