Kunstiväljal töötamine

NB!KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursuse eesmärk on arendada ja süvendada osalejate oskusi ja teadmisi kunstivaldkonnas töötamisel. Kajastatud teemad loovad võimaluse iseseisvalt professionaalsemalt jätkata.

Kursusel osalejad saavad teadmisi sellest, kuidas kunstiväljal tegutsedes on võimalik paremini hakkama saada. Kohtumistel antakse osalejale elementaarne teave selle kohta, kuidas töist igapäeva kujundada, rahaliselt paremini toime tulla, kus teoseid müüa, kuidas taotlusi koostada ja kolmemõõtmelisi visandeid luua. Keskendutakse sellele, kuidas lisaks loomisele enda teoseid ja näitusi väljapoole kommunikeerida ning hiljem toimunut süsteemselt talletada ja hoiustada.

Osalema on oodatud kunstitegemise ja näitustel osalemise või kunstisündmuste korraldamise kogemusega inimesed.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, eelnev kunsti tegemise ja kunstiprojekti elluviimise kogemus, arvutikasutamise oskus ja valmidus kaasa rääkida

Õppemetoodika
Kursus koosneb loengutest ja aruteludest, kus ka osalejad peavad sõna võtma. Grupilt oodatakse ühist kogemuste ja tagasiside jagamist ning kodutööde tegemist. Mitmel korral osaleb tunnis ka väliskõneleja, et spetsiifilisemat teemat tutvustada. Juhendajale on oluline horisontaalne õppeprotsess, kus rühmas saadakse võrdsetel alustel vahetult suhelda.

Kava

1. päev. Tutvustus. Grupi huvide, oskuste, ootuste ja tulevikueesmärkide kaardistamine. Autoripositsiooni, portfoolio, biograafia, kunstniku CV ja etiketi koostamine. Autoripositsioonide tagasisidestamine kodutööna.

2. päev. Süsteemne igapäev. Tagala korrashoid (teoste, tehnika, reaalsete ja virtuaalsete dokumentide haldamine; stuudio inventuur, pressiarhiivi koostamine). Ettevõtlus, (vabakutselise) töö ja tasustamise vormid, lepingutüübid, ravikindlustus, töötuna arvelolek.

3. päev. Projektide finantseerimine. Ülevaade Eesti kunsti rahastus- ja stipendiumivõimalustest. Toetajate ja sponsorite kaasamine. Taotluste ja aruannete koostamine. Avatud konkursid ja residentuurid Eestis.

4. päev. Teose müük. Ülevaade kunstimüügi võimalustest ja platvormidest Eestis. Hinna kujundamine, edition, sertifikaadi ja müügikviitungi koostamine, ostja valimine, tööde laenamine muuseumidelt ja ostjatelt, installeerimisjuhendi ja hinnakirja koostamine. Kunst veebis. Kodulehekülg, sotsiaal- ja tavameedia kui loomingu peegeldus või pikendus. Erinevate koduleheplatvormide tutvustus.

5. päev. Alltöövõtt ja protsendikunst. Suhtlemine tellijaga, tingimuste läbirääkimine, võidutööde analüüsimine, kogemuste jagamine. Osalemistaotluse täitmine ning selgituskirja ja planšeti koostamine. Külaliskõneleja, Riigikinnisvara ASi ruumilahenduste projektijuht Sixten Heidmets räägib kahe akadeemilise tunni jooksul protsendikunstist. NB! Loeng toimub kell 14–17 väljaspool EKAt, RKASi hoones Tartu maantee 85, Tallinn.

6. päev. Teose järelelu. Dokumentatsioon ja reproduktsioon. Iseseisvad töövõtted. Fotode edasine kasutamine. Kommunikatsioon ja turundus. Mida, millal ja kuidas teha, et näitus oleks nähtav? Meediaväljaannete ülevaade. Kommunikatsiooniplaani, pressiteate ja -listi, koostamine. Näitusearvustaja kaasamine.

7. päev. Kuraator, galerii, muuseum ja kunstnik. Rollid, ootused, läbirääkimised. Külaliskõneleja, galerist ja kuraator Lilian Hiob tutvustab kahe akadeemilise tunni jooksul erinevaid näituseasutuste tüüpe ja kommertsgalerii igapäeva. Galerii ja kunstnike vaheline koostöö, kunstimessidel osalemine. Külaliskõneleja, Kumu Kunstimuuseumi näituste koordinaator Magdaleena Maasik räägib kahe akadeemilise tunni jooksul muuseumi vastutusest ja igapäevast. Teoste valimine, ostmine ja jõudmine kogusse.

8. päev. Näitusekujundamise aluspõhimõtetest, näituse mööbel, valgutus jm. Külaliskõneleja näituste kujundaja, tisler ja disainer Kaisa Sööt.

Kursuse läbinu

  • omab ülevaadet kunsti rahastamise võimalustest Eestis
  • oskab koostada erinevaid kunsti müügiga seotud dokumente
  • saab juurde teadmisi makettide ja planšettide visandamise kohta
  • oskab enda loomingut väljapoole kommunikeerida ning tehtud projekte talletada
  • õpib eristama erinevaid institutsioone ning teab, mis on nende roll kunstiväljal

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks peab osalema vähemalt kuuel kohtumisel. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Kaisa Maasik on Tallinnas tegutsev kunstnik ja kuraator. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti eriala (MA, 2021) ja fotograafia osakonna (BA, 2017) ning täiendanud end Helsingi Kunstiakadeemia kuraatoriõppes (2019). Ta on kuulunud Umbrella Grupi koosseisu (2016–2017) ning tegutsenud projektiruumi Vent Space (2018–2019) ja Tallinna Fotokuu biennaali (2017 ja 2019) korraldustiimis. 2020. aastal pälvis Maasik Wiiralti stipendiumi. 2023. aastast töötab ta Eesti Fotokunstnike Ühenduse projektijuhina.

Lisaks on erinevatel kohtumistel külalisjuhendajad.


Aeg: 4. september kuni 23. oktoober 2023 esmaspäeviti kell 18–21; lisaks 2. oktoobril kell 14–17 RKASi hoones Tartu maantee 85, Tallinn
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A303
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 28. augustini või kuni kohti jätkub

Hind: 320 eurot
Registreerudes enne 21. augustit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 150 eurot, seejärel 25. augustiks 170 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud