Fotogramm ehk kaamerata fotograafia

Fotogrammi tehnikat tutvustava kursuse käigus katsetatakse erinevate materjalide ja meetoditega, et luua põnevaid fotograafilisi kujutisi kaamerat kasutamata. Oodatud on kõik, kellel on huvi mustvalge analoogfotograafia ja fotopimiku töö vastu.

Kursuse käigus tutvutakse analoogfotograafias kasutatavate materjalide omaduste ja võimalustega ning õpitakse ilma kaamerata kujutist jäädvustama. Kursusel osalejad saavad teada, kuidas komponeerida ja printida valgustundlikule paberile fotokeemia abil mustvalget kujutist. Katsetatakse erinevaid tehnikaid ning tutvutakse ka põgusalt kunstnikega, kes oma loomingus fotogrammi on kasutanud.

Eeldused osalejale

Keskharidus, eesti keele oskus ja huvi fotograafia eritehnikate ja fotopimikus töötamise vastu. Eelnev kogemus fotograafia alal ei ole vajalik.

Õppemetoodika

Tundides toimub enamasti praktiline töö fotolaboris. Alguses õpitakse tehnika selgeks ühiselt ning seejärel hakkab iga osaleja tööle oma isikliku ideega. Kursuse juhendaja on kogu protsessi vältel kohal ning pakub välja erinevaid lähenemisviise ja tehnilisi lahendusi mõtete elluviimiseks.

Lisaks praktilisele tööle toimub ka üks teoreetiline tund, mille jooksul vaadatakse ja analüüsitakse fotogrammi tehnikas töötavate kunstnike töid.

Kava

14.08 Sissejuhatus. Tutvutakse analooglaboriga, fotogrammis kasutatavate materjalidega ja ohutusreeglitega. Katsetatakse koos samm-sammult fotogrammi protsessi ja vaadatakse erinevaid fotopabereid.

17.08 Fotogramm kunstis. Ajalooliste ja tänapäevaste fotogrammi tehnikas töötanud kunstnikega tutvumine, nende tööde tehniline ja sisuline analüüs. Ideede jagamine. Tunni teises pooles proovime jäljendada enda valitud kunstniku tööd. 

21.08 Iseseisvate projektidega alustamine. Ideede arendamine töö käigus. Spetsiifilisemate fotomanipulatsiooni- ja vormistustehnikatega tutvumine.

24.08 Töö iseseisvate projektidega jätkub. Seeria vormistamine.5. päev. Tunni esimeses pooles lõpetame iseseisva projekti. Teises pooles vaatame valminud töid, arutame protsessi ja tulemuste üle, teeme kokkuvõtteid.

Kursuse läbinu

  • on tuttav fotograafia analooglaboris kasutatavate materjalide ja protsessidega
  • on teadlik kemikaalidega seotud ohtudest ja oskab töötada ohutult
  • oskab iseseisvalt teha mustvalgeid fotogramme
  • oskab leida seoseid oma ideede ja kasutatud materjalide ning tehnilise teostuse vahel
  • on tutvunud tuntumate fotogrammi tehnikas töötanud kunstnike töödega
  • oskab luua terviklikku ekspositsiooni oma töödest

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tööde ekspositsioon ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Erinevad läbipaistvad, poolläbipaistvad ja muud kujutist tekitavad materjalid õppija omal valikul. Täpsustav info esimeses tunnis.

Juhendaja
Kristiina Hansen (MA, Eesti Kunstiakadeemia, 2012) on lõpetanud EKAs fotograafia osakonna (BA) 2008. aastal ja vabade kunstide teaduskonna (MA) 2012. aastal. 2009. aastal täiendas end vahetusõpingutel Bergenis. Pärast lõpetamist on tegutsenud vabakutselise kunstnikuna ning töötab hetkel EKA fotograafiaosakonnas analooglabori juhatajana.


Aeg: 14., 17., 21. ja 24. august 2023 kell 16–19.45
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum B405
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 7. augustini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 21. juulit, on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 160 eurot, seejärel 5. juuliks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud