„Loo ja uuri!“ loovuurimuse töötoad

Oled gümnasist, kellel ees uurimistöö, praktiline töö või koolieksam, mille sisu on seotud omaloomingulise kunstiga? Oled väga-väga huvitatud kunstist ja tahad loominguprotsessist rohkem teada saada? Oled märganud, et kunst on lisaks eneseväljendusele ka uue teadmise loomise vahend ning tahaksid teada saada, kuidas ühendada oma uurimistöös loome ja uurimus?

„Loo ja uuri!” on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ühiskoolitus üldhariduskooli õpilastele gümnaasiumis valmiva õpilasuurimuse süvendatud toetamiseks.

Töötubades uurime lähemalt loovust ja loomingulise töö protsessi, teema valikut ja selle arendamist, tööd kirjanduse ja allikatega. Katsetame erinevaid kunstitehnikaid, et leida oma ideele sobivaim, dokumenteerime protsessi nii uurijapäevikus kui visuaalselt, katsetame erinevaid uurimismeetodeid. Kohtume kunstnikega nende ateljees, vormistame ja esitleme oma loovuurimust.

Õpe toimub eesti keeles. Töötubades osalemine on tasuta. Õppepäeval pakutakse kerget lõunat ja osalejatele väljaspoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud.

Sihtrühm Kursusele on oodatud gümnaasiumiõpilased, kellele kursus pakub tuge loovtöö, uurimistöö, praktilise töö või kunstiainetes koolieksami tegemisel.

Vajalikud materjalid Kõik vajalikud materjalid on kursuse poolt.

Kursuse läbinu

 • seostab loomist ja uurimist kunstis ja kultuuris
 • teeb läbi oma huvidest lähtuva tervikliku loovuurimise protsessi alates idee arendamisest kuni vormistamise, esitlemise ja reflekteerimiseni
 • kasutab  uurijapäevikut ja dokumenteerib loovprotsessi sõnaliselt ja visuaalselt
 • katsetab ja kasutab enda loovtöös nii loomiseks kui uurimiseks sobivaid meetodeid
 • seostab omavahel teoreetilist ja loomingulise töö osa
 • mõtestab oma tegevust loovuurimuse väärtuste raamistikus

Hindamine Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud või töös olevaid projekte ja saavad juhendajatelt tagasisidet. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist. Kursust on võimalik arvestada üldhariduskoolis valikkursusena (kooli nõusolekul).

Juhendajad

 • Helen Arov on TLÜ kunstihariduse lektor ja haridusteaduste doktorant, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja.
 • Britta Benno on kunstnik, EKA loovuurimuse doktorant ja graafika osakonna meister.
 • Gerhard Lock on muusikateadlane ja helilooja, EMTA muusikateaduse doktorant, TLÜ BFMi muusikateaduse ja multimeedia lektor.
 • Anneli Porri on kunstiteadlane ja kriitik, EKA kunstihariduse osakonna lektor, Sally Stuudio kunstiloo õpetaja.
 • Jane Remm on maalikunstnik, TLÜ BFMi kunstihariduse lektor ja EKA loovuurimuse doktorant.

Lisaks kohtume õppetöö käigus ka teiste kunstnike, disainerite ja kuraatoritega!

“Loo ja uuri!” töötoad toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusel ja on osa Tallinna Teadus- ja Loomekooli programmist. Töötubasid täiendava kõigile avaliku õppematerjali valmimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetmega “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt”.


Aeg: 8. oktoobrist 2022 kuni 15. aprillini laupäeviti kell 11–16

Kohtumised toimuvad: 8. oktoober, 15. oktoober, 5. november, 27. november, 17. detsember, 14. jaanuar, 4. veebruar, 4. märts, 25. märts, 15. aprill.

Koht: Eesti Kunstiakadeemia, Põhja pst 7, Tallinn; Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Narva mnt 27, Tallinn

Maht: 60 tundi auditoorset õpet ning 20 tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus Kursusel osalejate arv: 20 õpilast Lisainfo: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Registreerumine: kuni 30. september 2022

Osalemiseks tuleb esitada elektrooniliselt mõned oma tööde näited ja kirjutada ka lühike motivatsioonikiri. Motivatsioonikirjas palume avada, miks tahad kursusel osaleda ja mida loodad siin õppida.

Oma töid võid esitada nii kodulehel, Google Drive’i dokumendina, YouTube’i videotes vm vormis, milles saad näidata seniseid loov- ja uurimistöid: omaloomingulisi teoseid, kirjutatud referaate, esseid või kriitikat.

Hind: tasuta

 

 


Tallinna Teadus ja Loomekool

Tallinna Teadus- ja Loomekooli moodustab Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemia vaheline koostöö, mille eesmärk on ühistegevuste ja ülikoolides elluviidavate projektide abil luua võimalused Eesti kooliõpilaste annete leidmiseks ning nende võimete arendamiseks loome- ja reaalainete valdkonnas.

Eesmärgid

 • arendada noorte loovust ja loovmõtlemist, julgustades neid n-ö piiridest üle vaatama; arendada andekate noorte ülesandele pühendumise oskusi, meeskonnatöö oskusi; koormuse- ja stressitaluvust jm andekuse osistena käsitletavad komponente
 • julgustada ja õpetada noori traditsiooniliste koolisidusate erialade piire ületama ning eri valdkondade sünergiat otsima; siduma loov- ja reaalvaldkonna tugevusi ning potentsiaali
 • tuua poiste kõrval ka rohkem tüdrukuid reaalainete ning infotehnoloogia juurde
 • kasvatada andekaid noori tulevasteks insenerideks, looverialade tippudeks ning valmistada neid ette kõigis ühiskonna toimimiseks vajalikes valdkondes
 • anda ühiskonnale juurde rohkem loovaid, koostöö- ja liidrioskustega innovaatlise ja avatud mõtlemisega inimesi
 • kasvatada Eesti iduettevõtete järelkasvu ja julgustada noori looma oma ettevõtteid
 • aidata kaasa planeedi säästvale arengule innovatiivsete loov- ja tehnoloogialahenduste abil

Tallinna Teadus- ja Loomekooli toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud