Maalikunsti A, B, C… ja Z

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!


Sellel kursusel on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist“. Ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus, eesti keele oskus.

Kursus koosneb viiest moodulist. Iga moodul lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste ja oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka mujal visuaaltööstuses.

Infoühiskond kasutab järjest enam visuaalseid väljendusvahendeid – pilte on nii staatilisi kui ka liikuvaid, kahe- ja kolmemõõtmelisi, dokumentaalseid ja fiktiivseid. Meie elukeskkond on ümbritsetud pildilistest identiteetidest, mis jõuavad hoogustuvas tempos tulevate sõnumitena igaüheni. Kui me visuaalse info ühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see eristamatuks vooluks, mille üle ei ole kontrolli.

Kaasaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et maali võib pidada vana kooli meediumiks, on uue, eksperimentaalse ja isikupärase visuaalsuse otsingud nii mõneski mõttes läinud uuesti õitsele just siin. Maalija saab nullist luua pildi ja siis selles ise elama asuda. Ta saab kõike ise kujundada ning niiviisi osaleda enese ümber oleva inforuumi loomise protsessis ning muutuda järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus „Maalikunsti A, B, C… ja Z“ tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde, visuaalse keele n-ö tähestiku loomise juurde. Selleks et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades Ast.

KAVA

A – millised on maalikunsti tehnikad?
Väljendusvahendite teadlik ja eesmärgipärane kasutamine ning pildi kaudu „kõnelemine“. Juhendab Maria Lapteva Sidljarevitš.

B – kuidas eksperimenteerida?
Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid kujutamis- ja väljendusviise, maalitehnikaid. Juhendab Toomas Tõnissoo.

C – kuidas pildiga kujutada?
Kuidas maalida asja, keskkonda ja inimest? Kuidas mina suhestun sellega, mida kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.

. . . – kuidas õppida teistelt kunstnikelt?
Millega tegelevad teised? Miks? Milline on minu autoripositsioon? Inspireerivad ateljeevisiidid ja näitusekülastused. Juhendab Madli Ehasalu.

Z – kuidas töötada iseseisvalt?
Osaleja püstitab enesele lähteülesande maaliks või väikeseks seeriaks ning juhendaja toel see teostatakse ja eksponeeritakse.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

  • oskab maalimisel eksperimenteerida erinevate maalitehnikate, värvusõpetuse ja kompositsiooni võimalustega
  • analüüsib ja mõistab maalikunsti eripära ning selle tugevaid külgi väljendusvahendina
  • demonstreerib enda individuaalset pildikeelt maalina

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks on õpilane osalenud õppekavas olevate ainete kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, sooritanud ülesanded vähemalt 90% ulatuses ning teostanud loomingulise projekti 100% ulatuses. Arvestuse sisuks on kursuse Z-osas tehtud teosega ühisnäitusel osalemine ja oma autoripositsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht
Saskia Järve – MA, Eesti Kunstiakadeemia, maalikunst (2009)

Järve õpetab EKAs alates 2009. aastast. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes seejuures inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad isikliku elu kaadrid popkultuuri kujundite ja rahvasuus levivate lugudega, mõjudes ühtaegu tuttavlike ja võõrastavatena. 

Juhendajad
Madli Ehasalu (MA), Saskia Järve (MA), Maria Lapteva Sidljarevitš (MA), Toomas Tõnissoo (MA)

Vajalikud töövahendid 
Vajalikud töövahendid (värvid, lõuendid, pintslid jm) võtab osaleja ise kaasa.Aeg: 6. september 2023 kuni 23. mai 2024 neljapäeviti kell 18–21
Lisaks 6 kohtumist kolmapäeviti (ateljeevisiidid, näitusekülastused, autoripositsiooni kirjutamine jm): 6.09, 11.10, 8.11, 29.11, 27.03 ja 3.04
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumides A206 ja A202
Maht: 14 EAP ehk 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet ning 224 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1850 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 28. augustiks 265 eurot, 14. oktoobriks 410 eurot, 13. jaanuariks 515 eurot ja 16. märtsiks 510 eurot.


KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vaja esitada oma andmed ARTIs, mille kaudu tuleb tasuda ka ettemaks 150 €. Seejärel vastata motivatsioonikirja vormis küsimustele DOKIs.

Kandideerimine kuni 7. augustini. Otsused teatatakse 14. augustil meili teel.  Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne hiljemalt kahe nädala jooksul.Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud