Maalikunsti A, B, C … ja Z

Sellel kursusel on maalikunst vahend, et toetada individuaalse visuaalse keele arendamist ning selles ladusalt ja isikupäraselt „kõnelemist“. Ei ole õiget ega valet visuaalsust, head ega halba maalikunsti. Tegeletakse eelkõige pildikeele tundlikkuse ja teadlikkuse kasvatamise ning silma ja käe sünergia harjutamisega. Õppetöö käigus teadvustab osaleja end juhtivaid impulsse ja saavutab nende pildilise väljenduse üle suurema kontrolli.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus, eesti keele oskus

KAVA

Kursus koosneb viiest moodulist. Iga moodul lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud tööde esitlus. Vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa. Juhendajad toetavad osaleja eksperimentaalse visuaalsuse otsinguid, kogemusmaailma laienemist, teadmiste ja oskuste kujunemist maalikunsti alal ning teadliku ja eristuva pildikeele leiutamist. Seda õpitud keelt saab hiljem kasutada ka mujal visuaaltööstuses.

Infoühiskond kasutab järjest enam visuaalseid väljendusvahendeid. Pilte on nii staatilisi kui ka liikuvaid, kahe- ja kolmemõõtmelisi, dokumentaalseid ja fiktiivseid. Meie elukeskkond on ümbritsetud pildilistest identiteetidest, mis jõuavad hoogustuvas tempos tulevate sõnumitena igaüheni. Kui me visuaalse info ühikuid enam teineteisest ei erista, muutub see eristamatuks vooluks, mille üle ei ole kontrolli.

Nüüdisaegne maalikunst reageerib just sellele olukorrale. Olgugi et maali võib pidada vana kooli meediumiks, on uue, eksperimentaalse ja isikupärase visuaalsuse otsingud nii mõneski mõttes läinud uuesti õitsele just siin. Maalija saab nullist luua pildi ja siis selles ise elama asuda. Ta saab kõike ise kujundada ning niiviisi osaleda enese ümber oleva inforuumi loomise protsessis ning muutuda järjest valivamaks, kriitilisemaks ja (enese)teadlikumaks.

Kuidas eristuda oma piltidega maailmas, kus on ehk liiga palju pilte? Sellele vastamiseks läheb kursus „Maalikunsti A, B, C … ja Z“ tagasi algusesse, kujutamise algelementide juurde, visuaalse keele n-ö tähestiku loomise juurde. Selleks et leiutada oma sõnad ja keel, katsetatakse võimalikult laia visuaalsuse spektrit, alustades algelementidest – alustades Ast.

A – millised on maalikunsti tehnikad?
Väljendusvahendite teadlik ja eesmärgipärane kasutamine ning pildi kaudu „kõnelemine“. Juhendab Maria Lapteva Sidljarevitš.

B – kuidas eksperimenteerida?
Eksperimentaalses võtmes katsetatakse erinevaid kujutamis- ja väljendusviise, maalitehnikaid. Juhendab Toomas Tõnissoo.

C – kuidas pildiga kujutada?
Kuidas maalida objekti, keskkonda ja inimest? Kuidas mina suhestun sellega, mida kujutan? Kujutav kunst. Juhendab Saskia Järve.

. . . – kuidas õppida teistelt kunstnikelt?
Millega tegelevad teised? Miks? Milline on minu autoripositsioon? Inspireerivad ateljeevisiidid ja näitusekülastused. Juhendab Madli Ehasalu.

Z – kuidas töötada iseseisvalt?
Osaleja püstitab enesele lähteülesande maaliks või väikeseks seeriaks ning juhendaja toel see teostatakse ja eksponeeritakse.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

  • oskab maalimisel eksperimenteerida erinevate maalitehnikate, värvusõpetuse ja kompositsiooni võimalustega
  • analüüsib ja mõistab maalikunsti eripära ning selle tugevaid külgi väljendusvahendina
  • demonstreerib enda individuaalset pildikeelt maalina

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, ülesannete sooritamine vähemalt 90% ulatuses ning loomingulise projekti teostamine. Arvestuse sisuks on kursuse Z-osas tehtud teosega ühisnäitusel osalemine ja oma autoripositsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht
Saskia Järve (MA, Eesti Kunstiakadeemia, maalikunst, 2009) õpetab EKAs alates 2009. aastast. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes seejuures inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema loomingus segunevad isikliku elu kaadrid popkultuuri kujundite ja rahvasuus levivate lugudega, mõjudes ühtaegu tuttavlike ja võõrastavatena.

Juhendajad
Madli Ehasalu (MA), Saskia Järve (MA), Maria Lapteva Sidljarevitš (MA), Toomas Tõnissoo (MA)

Vajalikud töövahendid
Osaleja võtab ise kaasa värvid, lõuendid, pintslid jmsAeg: 4. september 2024 kuni 8. mai 2025 neljapäeviti kell 18–21; lisaks 6 kohtumist kolmapäeviti (ateljeevisiidid, näitusekülastused, autoripositsiooni kirjutamine jm) (4.09, 9.10, 6.11, 22.01, 5.03, 19.03) ja üks kohtumine teisipäeval (29.04)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruumid A206 ja A202
Maht: 14 EAP ehk 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet ning 224 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2100 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 325 eurot, 12. oktoobriks 525 eurot, 11. jaanuariks 525 eurot ja 15. märtsiks 525 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 11. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud