Moekultuuri ajalugu ja praktika


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursuse eesmärgiks on panna inimesed mõistma riietust ja moodi. Mood on olnud inimtsivilisatsiooni mõjutaja alates renessansist. Riietuse ja moe mõistmine aitab kaasa meie endi ja meid ümbritseva keskkonna mõistmisele. 

Õppetöö käigus analüüsitakse erinevaid moenähtusi ning püütakse mõista, kuidas need toimivad. Arutatakse erinevatel moega seotud teemadel, sest riietus pole pelgalt mitte keha katmiseks vaid see edastab meie kohta ka informatsiooni ning kuidas seda infot õigesti lugeda.

Oodatud on kõik täiskasvanud inimesed, kellel on huvi moe ja selle toimemehhanismide vastu. 

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Kava

1. päev. Moesüsteem ja selle jagunemine valdkondadeks. Lühike sissejuhatus moeajalukku ja ülevaade tähtsamatest daatumitest.

2. päev. Kaasaegne mood – jätkusuutlikkus, vintage-stiil, aeglane mood, eetiline mood vs. kiirmood.

3. päev. Kuidas mood mõjutab inimesi? Identiteet ja riietus.

4. päev. Millised on kultuslikud riideesemed ning milline on nende tähendus kaasaegses ühiskonnas? Põhistiilid rõivastuses. Subkultuurid. Kultuurilised erinevused rõivastuses.

5. päev. Brändi imagoloogia – mis see on ja mida see räägib kandjast? Brändilojaalsus. Värvide mõju ja tähendus.

6. päev. Mis on KOH ehk kompulsiivne ostuhäire? Erinevad kangad ja materjalid ning nende kasutamine rõivastuses. Klassikaline vs. kaasaegne.

7. päev. Meesterõivad ja naisterõivad, nende erisused ja sarnasused.

8. päev. Kostüümi kompositsioon – rõiva vorm, lõiked, rõivastuse detailide nimetused. Värv kostüümis – harmoonia, kontrast, koloriit. Kostüümi terminoloogia. Disaineri roll.

Õppemetoodika
Õppetöös kasutatakse rühmatöö metoodikat ning esitletakse töid ka teistele rühmaliikmetele. Loengute teemakäsitlused ja tempo sõltuvad osalejate ettevalmistusest ja huvidest.

Kursuse läbinu

  •  teab erinevaid ajajärke moeajaloos ning oskab välja tuua erinevusi nende vahel
  • oskab kasutada erialast terminoloogiat
  • oskab analüüsida erinevaid brände ning tuua välja erisused nende vahel koos põhjendustega
  • oskab leida seoseid eri valdkondade vahel, teab olulisust kultuuriliste erinevuste vahel rõivastuses
  • oskab visualiseerida esitatud väiteid
  • teab infoallikaid, kust leida materjale, ning oskab neid esitada

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 60% ulatuses. Arvestuse sisuks on esitlus, kus on välja toodud kursusel õpitu, kasutades erialast terminoloogiat ning oskust analüüsida erinevaid brände ning põhjendada omi valikuid. Iseseisva töö osakaal on seotud tundides läbitöötatud teemadega. Arvestuse sooritanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Oma arvuti loengus kasutamiseks, erinevad materjalid rühmatööde teostamiseks ja esitlemiseks (paber, markerid, ajakirjad, liim, käärid jne)

Juhendaja

Kalle Aasamäe on tegutsenud moevaldkonnas rohkem kui 20 aastat ning loonud omanimelise brändi KALLE HT. Aasamäe on õppinud moodi Eestis ja Moskvas ning täiendanud ennast Indias, Londonis ja Itaalias. Oma kollektsioone on ta esitlenud arvukatel moeüritustel Eestis, Lätis, Venemaal, Prantsusmaal ja Soomes. Samuti on ta loonud lavakujundusi ja kostüüme erinevatele etendustele ning töötanud ka filmide juures kostüümikunstnikuna. Oma teadmisi on Aasamäe jaganud EKA moeosakonnas ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning läbi viinud erialaseid workshop’e väikestele gruppidele Eestis ja välismaal. Praegu õpib Aasamäe TLÜ magistrantuuris kultuuriteooria ja filosoofia erialal, et uurida moodi ja selle toimemehhanisme.


Aeg: 17. oktoober kuni 12. detsember 2023 teisipäeviti kell 18–19.30 (v.a 24. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A302
Maht: 16 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 10 tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 10. oktoobrini või kuni kohti jätkub
Hind: 220 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud