Mööbel – proportsioon, materjal ja joonis

KURSUS ON TÄITUNUD!

Mööbel – materjalid ja proportsioon, sobivus ruumiga, lühiülevaade ajaloost. Kursuse käigus saadakse teadmisi ergonoomikast, erinevatest mööblimaterjalidest ja heast proportsioonist, stiilist ja esteetikast ning mööbli sobivusest ruumiga. Õpitakse tegema mööbli joonist. Tutvutakse maailmas tuntud mööblidisainerite töödega ja disainmööbli ajalooga.

Kursusele on oodatud inimesed, kes tunnevad huvi mööblidisaini vastu, samuti eritellimusmööbli tootmisega tegelevad, mööblidisaini või sisearhitektuuri õppida soovivad inimesed.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Õppemetoodika

Esimestel kohtumistel toimuvad loengud ja arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajadustel ja/või huvidel põhinev personaalne lähteülesanne, osalejatele jagatakse esmane abistav õppematerjal. 

Edasistel kohtumistel toimub projekti praktiline juhendamine. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud lähteülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kava

1. päev. Sissejuhatus. Mööbliajaloo lühitutvustus gootikast art dekoni. Käeharjutuseks ja tundmaõppimiseks stiilide tunnusdetailide ülesjoonistamine vabal valikul.

2. päev. Eesti mööbli ajalugu, mõisa- ja talumööbel, Lutheri vabriku ajalugu ja mööbel. Eesti nimekate mööblidisainerite loomingu tutvustamine.

3. päev. Tuntumad tänapäeva mööblitootjad teistes riikides nii pehme kui ka kõva mööbli näidete põhjal. Võimalusel disainmööblisalongi külastus.

4. päev. Kuidas sisustada isikupäraselt erinevaid ruume – esikut, magamistuba, lastetuba jne.

5. päev. Lihtsamad mööblijoonised (3 vaadet), mille järgi on võimalik mööblit valmistada. Vabalt valitud eseme proportsiooni väljatöötamine.

7. päev. Vabalt valitud mööblieseme jooniste tegemine. Vabalt valitud eseme proportsiooni väljatöötamine.

8. päev. Kollaaži tegemine mööblifotodega, ideed ruumi või ruumide sisustamiseks.

9. päev. Jooniste arutelu ja täiendamine.

10. päev. Kokkuvõte kursusest, tööde hindamine: visandid mööbliajaloo näidete põhjal ja mööblijoonis kolmvaates. Arvuti- või käsitsijoonis.

Kursuse läbinu

  • tunneb hästi erinevaid mööblimaterjale
  • oskab mööbli juures hinnata head proportsiooni ja ergonoomikat ning sobivust ruumiga
  • oskab üles joonistada oma ideid ja teha mööblijoonist, mille järgi saab mööblit toota
  • omab esmaseid teadmisi mööbli ajaloost
  • tunneb maailmas tuntud mööblidisainerite loomingut

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse saamiseks teeb osaleja lihtsama mööblijoonise koos materjalide kirjeldusega. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Visandiplokk, joonestusvahendid

Juhendaja
Ivi Piho on omandanud magistrikraadi Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis disaini erialal aastal 1990. Piho on disainer-sisekujundaja. Ta on üle 20 aasta tegelenud sisekujunduse ja mööblidisainiga. Piho on tunniandja Eesti Kunstiakadeemias.


Aeg: 5. veebruarist kuni 15. aprillini 2024 esmaspäeviti kell 18–21 (v.a 26. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A301
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 29. jaanuarini või kuni kohti jagub

Hind: 410 eurot
Registreerudes enne 22. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 27. jaanuariks 210 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud