Mööbel – proportsioon, materjal ja joonis

Kursuse käigus saadakse teadmisi ergonoomikast, erinevatest mööblimaterjalidest ning heast proportsioonist, stiilist ja esteetikast. Õpitakse tegema mööbli joonist. Tutvutakse maailmas tuntud mööblidisainerite töödega ja disainmööbli ajalooga.

Kursusele on oodatud inimesed, kes tunnevad huvi mööblidisaini vastu, samuti eritellimusmööbli tootmisega tegelevad, mööblidisaini või sisearhitektuuri õppida soovivad inimesed.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus teemasse. Mööbliajaloo lühitutvustus gootikast art dekoni. Käeharjutuseks ja tundmaõppimiseks stiilide tunnusdetailide ülesjoonistamine.

2. päev. Jätkub eelmisel tunnil alustatud teema, lisaks eesti talumööbli tutvustus. Käeharjutuseks stiilide tunnusdetailide ülesjoonistamine.

3. päev. Lutheri vabriku ajalugu ja mööbel. Eesti nimekate mööblidisainerite loomingu tutvustamine tänapäevani välja.

4. päev. Mööbli proportsioon ja materjalid. Head ja halvad näited. Standardmõõdud.

5. päev. Mööblijooniste tegemine – 3 vaadet, mille järgi oleks võimalik mööblit toota.

6. päev. Mööblijooniste tegemine. Oma brändi kujundamine.

7. päev. Mööblijoonised, tähtsamate sõlmede ja detailide ülesjoonistamine.

8. päev. Tuntumad mööblitootjad teistes riikides pehme ja kõva mööbli näidete põhjal. Võimalusel disainmööblisalongi külastus.

9. päev. Jooniste arutelu ja täiendamine.

10. päev. Kokkuvõte kursusest, tööde hindamine: visandid mööbliajaloo näidete põhjal ja mööblijoonis kolmes vaates, sõlmede joonised.

Õppemetoodika
Esimesel kohtumisel toimuvad sissejuhatav loeng ja arutelu. Tutvustatakse kursuse täpsemat ülesehitust, koostatakse osaleja vajadustel ja/või huvidel põhinev personaalne lähteülesanne, osalejatele jagatakse esmane abistav õppematerjal. Edasistel kohtumistel toimub projekti praktiline juhendamine. Juhendaja annab igale osalejale personaalset tagasisidet vastavalt osaleja koostatud lähteülesandele ja iseseisva tööna teostatud projektmaterjalile.

Kursuse läbinu

  • tunneb hästi erinevaid mööblimaterjale
  • oskab mööbli juures hinnata head proportsiooni ja ergonoomikat
  • oskab üles joonistada oma ideid ja teha mööblijoonist, mille järgi saab mööblit toota
  • omab esmaseid teadmisi mööbli ajaloost
  • tunneb maailmas tuntud mööblidisainerite loomingut

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse saamiseks teeb osaleja lihtsama mööblijoonise koos materjalide kirjeldusega. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Visandiplokk, joonestusvahendid

Juhendaja
Ivi Piho on omandanud magistrikraadi Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis disaini erialal aastal 1990. Piho on disainer-sisekujundaja, ta on üle 20 aasta tegelenud sisekujunduse ja mööblidisainiga. Piho on tunniandja Eesti Kunstiakadeemias, õppeaineks ruum ja vorm.


Aeg: 25. september kuni 4. detsember 2023 esmaspäeviti kell 18–21 (v.a 23. oktoober)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A301
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 24. septembrini või kuni kohti jätkub

Hind: 410 eurot
Registreerudes enne 11. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 16. septembriks 210 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud