Museoloogia

NB! KONKURSS ON LÕPPENUD!

Museoloogia mikrokraadiprogramm annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. 

Õppetöö käigus tegeletakse kogude ajaloo ja säilitamispõhimõtetega, muuseumikeskkonnas kureerimise ja eksponeerimisega, samuti näituste kommunikeerimise küsimustega. Praktika ja osa õppetegevusest toimub erinevates Eesti muuseumides (näitusesaalides, fondides, hariduskeskustes). 

Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKA museoloogia mikrokraadiprogramm keskendub peamiselt kunstimuuseumidele ja nende eripärale. Grupitööna viiakse algusest lõpuni ise ellu näituseprojekt.

Sihtrühm
End erialaselt täiendada soovivad muuseumitöötajad, muuseumitööst huvituvad inimesed.

Eeldused osalemiseks
Osalemise eelduseks on bakalaureusekraad. Õppetöö toimub eesti keeles.


Põhimoodulid

Mikrokraadi omandamiseks tuleb läbida vähemalt kolm põhimoodulit. Ühe mooduli võib soovi korral asendada valikainetega.

  • Muuseum teoorias ja praktikas. 23/24 sügissemester
  • Muuseumi kogud ja säilituspraktikad, 23/24 kevadsemester
  • Muuseumiharidus ja -kommunikatsioon, 23/24 kevadsemester
  • Näituseprojekt, 24/25 sügissemester

Õpiväljundid. Mikrokraadiprogrammi läbinu

  • omab ülevaadet muuseumide kujunemisloost Eestis ja maailmas
  • tunneb peamisi tänapäevaseid teoreetilisi käsitlusi muuseumidest
  • oskab kriitiliselt analüüsida muuseumide tegevust ja eri laadi näitusi
  • omab esmaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tööks muuseumi kogudega ning haridus- ja publikuprogrammide loomisel ja näituste kureerimisel

Hindamine
Mikrokraadiprogramm lõpeb mitteeristava arvestusega, mille sooritamiseks on vaja läbida programm mahus 24 EAP. Arvestuse sooritanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad
Anu Allas (PhD), Agnes Aljas (MA), Linda Kaljundi (PhD), Mariann Raisma (MA), Kerttu Männiste (MA), Hanna-Liis Kont (MA), Darja Jefimova (MA), Anu Lüsi (MA), Hanna-Liis Kont (MA)Aeg: 7. september 2023 kuni 31. jaanuar 2025
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 24 EAP ehk 624 akadeemilist tundi, millest 192 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 432 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisainfo: Pille Teppan, pille.teppan@artun.ee

Hind: 1200 eurot
Enne 24. augustit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 150 eurot, seejärel 250 eurot 29. augustiks 2023, 400 eurot 10. veebruariks 2024 ja 400 eurot 24. augustiks 2024.

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vaja esitada oma andmed ARTIs, mille kaudu tuleb tasuda ka ettemaks 150 €. Seejärel vastata motivatsioonikirja vormis küsimustele DOKIs.

Kandideerimine kuni 18. augustini. Otsused teatatakse 21. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne hiljemalt kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud