Museoloogia

Museoloogia eriala annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. Tegeletakse kogude ajaloo ja säilitamispõhimõtetega, muuseumikeskkonnas kureerimise ja eksponeerimisega, samuti näituste kommunikeerimise küsimustega. Praktika ja osa õppetegevusest toimub erinevates Eesti muuseumides (näitusesaalides, fondides, hariduskeskustes). Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKAs keskendume peamiselt kunstimuuseumidele ja nende eripärale. Lisaks luuakse grupitööna näituseprojekt.

Museoloogia eriala annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke tänapäeva maailmas.

Sihtrühm

End erialaselt täiendada soovivad muuseumitöötajad, muuseumitööst huvituvad inimesed.

Eeldused osalemiseks

Osalemise eelduseks on bakalaureusekraad. Õppetöö toimub eesti keeles.

Põhimoodulid

  • Muuseum teoorias ja praktikas
  • Muuseumi kogud ja säilituspraktikad
  • Muuseumiharidus ja -kommunikatsioon
  • Näituseprojekt

Intensiivkursus

  • Tulevikumuuseumid (14.–15.03.2025 Tartus)
  • Mikrokraadi omandamiseks tuleb läbida vähemalt kolm põhimoodulit ja intensiivkursus; ühe mooduli võib soovi korral asendada valikainetega.

Vajalikud töövahendid ja materjalid

Õppematerjalid jagatakse jooksvalt õppetöö käigus.

Õpiväljundid. Mikrokraadi läbinu

  • omab ülevaadet muuseumide kujunemisloost Eestis ja maailmas;
  • tunneb peamisi tänapäevaseid teoreetilisi käsitlusi muuseumidest;
  • oskab kriitiliselt analüüsida muuseumide tegevust ja eri laadi näitusi;
  • omab esmaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tööks muuseumi kogudega ning haridus- ja publikuprogrammide loomisel ja näituste kureerimisel.

Hindamine

Mikrokraad lõpeb mitteeristava arvestusega, mille saamiseks on vaja läbida programm mahus 27 EAP. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Juhendajad

Anu Allas (PhD), Agnes Aljas (MA), Linda Kaljundi (PhD), Mariann Raisma (PhD), Kerttu Männiste (MA), Hanna-Liis Kont (MA), Darja Jefimova (MA), Anu Lüsi (MA), Sandra Lääne-Velt (MA), Aigi Rahi-Tamm (PhD), Janet Laidla (PhD), Maarin Ektermann (MA)


Aeg: 02. september 2024 kuni 30. jaanuar 2026
Koht: Põhja puiestee 7, Eesti Kunstiakadeemia
Maht: 27 EAP ehk 702 akadeemilist tundi, millest 216 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 486 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Osalejaid: 5
Lisainfo: Pille Teppan, pille.teppan@artun.ee

Hind: 1500 eurot

Enne 23. augustit registreerudes on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 300 eurot 28. augustiks 2024, 500 eurot 15. veebruariks 2025 ja 500 eurot 23. augustiks 2025.

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 15. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 19. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud