Nahast kotikollektsiooni valmistamine

Kursuse eesmärk on disainida ja valmistada kotikollektsioon ning luua seda toetav moefotoseeria. Töö käigus omandatakse teadmised nahast ja naha alternatiividest, tutvutakse kottide ajalooga ning saadakse kogemus erinevate tehnoloogiate kasutamisest nahast kottide ja väikeaksessuaaride loomisel.

Kursus sobib neile, kes soovivad saada teadmisi ja oskusi pikkade traditsioonidega pidevalt arenevas valdkonnas ning tunnevad sügavamat huvi aksessuaaride tehnoloogia ja disaini vastu. Saadud teadmisi saab kohe rakendada, disainides ja valmistades kotte ning väikeaksessuaare. Samuti sobib kursus neile, kes plaanivad alustada aksessuaaridisaini õpinguid Eesti Kunstiakadeemias ning koguda eelnevate teadmiste ja oskuste omandamisega enesekindlust õpingute alustamiseks.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus, eesti keele oskus

Kursuse sisu

Kursus algab teoorialoengutega, kus käsitletakse aksessuaaride (kottide) ajalugu ning õpitakse tundma nahka ja selle alternatiive. Teooriale järgneb kavandamis- ja maketiõpetus. Seejärel liigutakse edasi tehnoloogilise õppe juurde, kus töötatakse läbi põhilõiked väiksemõõduliste näidistena ja taimparknaha töötlemisvõtted väikeaksessuaari näitel. Kursuse lõputööks on kollektsiooni loomine, kuni kolme toote materjalis valmistamine ja fotosessioon.

KAVA

 • Materjaliõpetus ja aksessuaaride ajalugu
 • Taimparknahast väikeaksessuaar (juhendaja räägib inglise ja vene keelt)
 • Kavandamise ja prototüüpimise tehnikad
 • Kotikollektsiooni disain
 • Kotitehnoloogia ja kollektsiooni teostamine
 • Stuudiofoto ja stilistika

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • omab ülevaadet käekottide ajaloost
 • tunneb naha omadusi ja on tutvunud naha alternatiividega
 • on teadlik naha ja alternatiivmaterjalide keskkonnamõjust
 • omab ülevaadet erinevatest nahaga töötamise ja selle viimistlemise tehnikatest
 • tunneb ja kasutab nahatöö töövahendeid ning seadmeid
 • valib enda loomingu teostamiseks sobiva tehnoloogia ja tehnika
 • kasutab toote prototüüpimiseks 2D- ja 3D-kavandamise erinevaid vahendeid
 • tuletab baaslõikeid ja kasutab põhilisi viimistlustehnikaid
 • kavandab oma unikaalse kotikollektsiooni ja teostab selle etteantud ajaraamis
 • kasutab omandatud tehnoloogilisi oskusi kollektsiooni loomiseks
 • dokumenteerib ja esitleb tervikuna kollektsiooni loomise protsessis teostatud uurimistööd, kavandeid ja makette
 • esitleb kollektsiooni füüsiliselt valminud tooteid ja kollektsiooni toetavat fotoseeriat

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 80% ulatuses, sooritanud kodused ülesanded ja esitanud uurimustöö, vormistanud lõputöö vastavalt etteantud kriteeriumidele ning esitlenud seda väljapaneku/näituse vormis. Arvestuse sisuks on lõpukollektsiooni esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht

Stella Runnel (MA, Eesti kunstiakadeemia, 2010) on EKA aksessuaari- ja köiteosakonna juhataja ning brändi Stella Soomlais disainer.

Juhendajad

Stella Runnel (MA), Merle Visak (MA), Sirle Rohusaar (MA), Cärol Ott (BA), Dmitry Maletskiy (MA)

Vajalikud töövahendid 

 • Osaleja võtab ise kaasa: mehaaniline pliiats, kustutuskumm, sketchbook, teravad tekstiilikäärid, vaiba- ehk murtavate teradega nuga ja varuterad, maalriteip, klammerdaja
 • Vajalikud niidid, liimid jm kulumaterjalid sisalduvad kursuse hinnas
 • Osaleja tasub kulupõhiselt kollektsiooni valmimiseks kulunud naha ja tugimaterjalide eest

Aeg: 23. september 2024 kuni 12. mai 2025 esmaspäeviti ja lisaks üks kord kuus neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, aksessuaaristuudio, ruum B510
Maht: 12 EAP ehk 312 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ning 192 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Õppegrupp: 9 kuni 10 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1850 €
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes 200 €, seejärel 21. septembriks 210 €, 16. novembriks 410 €, 11. jaanuariks 515 € ja 15. märtsiks 515 €.


KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 8. septembrini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €.

Otsused teatatakse 11. septembril meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud