Nahkaksessuaaride kollektsiooni loomine

Kursus on suunatud neile, kes huvituvad aksessuaaridest ning soovivad iseseisvalt disainida ja valmistada jalatseid, kotte ja väikeaksessuaare. Kursus annab uusi teadmisi ja oskusi pikkade traditsioonidega pidevalt arenevas valdkonnas ning avab sügavamalt aksessuaaride tehnoloogia ja disaini teemasid.

Lisaks sobib kursus ka neile, kes plaanivad alustada bakalaureuse- või magistriõpinguid Eesti Kunstiakadeemias ning tahavad juba enne õppetöö algust omandada uusi teadmisi ja oskusi, et tunda end õpinguid alustades enesekindlamalt. 

Kursus algab teoorialoengutega, kus käsitletakse aksessuaaride (jalatsid, kotid, peakatted) ning naha ajalugu. Tutvustatakse naha alternatiivmaterjale. Teooriale järgneb kavandamise õpetus. Seejärel algab tehnoloogiline õpe, kus praktilise tööna tehakse läbi kolm mudelit (kott, jalatsid, väikeaksessuaar). Kursuse lõputööks on oma kollektsiooni loomine, mis lõpeb kollektsiooni pildistamisega.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja eesti keele oskus, vajalik on ka inglise keele oskus (üks aine on inglise keeles).

KAVA

 • Aksessuaaride ajalugu
 • Materjaliõpetus: nahk ja selle alternatiivid
 • Kavandamise ja prototüüpimise tehnikad
 • Sadulsepa tehnoloogiad, väikeaksessuaar (juhendaja räägib inglise ja vene keelt)
 • Koti tehnoloogia
 • Jalatsi tehnoloogia
 • Kollektsiooni loomine
 • Stuudiofoto ja stilistika

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • omab ülevaadet (nahk)aksessuaaride ajaloost
 • tunneb naha omadusi ja on tutvunud naha alternatiividega
 • on teadlik naha ja alternatiivmaterjalide keskkonnamõjust
 • omab ülevaadet erinevatest nahaga töötamise ja viimistlemise tehnikatest
 • tunneb ja kasutab nahatöö töövahendeid
 • valib enda loomingu teostamiseks sobiva tehnoloogia ja tehnika
 • kasutab toote prototüüpimiseks 2D-kavandamise erinevaid vahendeid
 • mõistab ja on läbi teinud nahkaksessuaaride (väikeaksessuaar, kott ja jalatsid) põhikonstruktsiooni
 • kavandab oma disaini põhjal tootekollektsiooni
 • kasutab omandatud tehnoloogilisi oskusi kollektsiooni loomiseks
 • dokumenteerib ja esitleb tervikuna kollektsiooni loomise protsessis teostatud kavandeid ja makette
 • esitleb kollektsiooni fotoseeria

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on õpilane osalenud vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest ning sooritab ja esitab õigel ajal arvestuse saamiseks nõutava iseseisva töö. Arvestuse sisuks on lõpukollektsiooni esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekava koostaja

Stella Runnel – MA, Eesti kunstiakadeemia 2010, EKA aksessuaari- ja köiteosakonna juhataja ning brändi Stella Soomlais disainer.

Õppekavajuht

Sirle Rohusaar – BA, Eesti Kunstiakadeemia, aksessuaari- ja köitedisain (2017); MA, Tartu Ülikool, kultuurikorraldus (2020)

Rohusaar on töötanud alates 2017. aastast Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari- ja köiteosakonnas külalisõppejõu ja aksessuaaristuudio meistrina.

Juhendajad

Stella Runnel (MA), Kelian Luisk (MA), Merle Visak (MA), Marika Jylhä (MA), Dima Maletskiy (MA), Sirle Rohusaar (MA), Cärol Ott (BA) jt

Vajalikud töövahendid

Kohapeal on olemas töövahendid ja materjalid, mis on vajalikud tehnoloogilise õppe käigus. Lõpukollektsiooni materjalide kulu katab osaleja ise (vajadusel saab osta osakonnast).


Aeg: 5. september 2023 kuni 23. märts 2024 teisipäeviti kell 18–21 ja laupäeviti kell 10–15.30 või 10-19 vastavalt tunniplaanile
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia aksessuaari- ja köitedisaini osakonna ruumis B510
Maht: 18 EAP ehk 468 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on kontaktõpet ning 288 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 29. august või kuni kohti jätkub

Hind: 1950 eurot

Registreerudes enne 22. augustit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 410 eurot, 14. oktoobriks 560 eurot, 13. jaanuariks 415 eurot ja 10. veebruariks 415 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud