Portfoolio eelakadeemia

Paljudel Eesti Kunstiakadeemia erialadele astumiseks tuleb esitada portfoolio. Kursus on pühendatud oma digitaalse loovtööde mapi ehk portfoolio koostamise põhimõtete tutvustamisele ja praktilisele teostusele.

Toetame sisseastujat olemasolevate tööde seast valiku tegemisel, nende dokumenteerimise ja tekstide täiendamisega ning kogu krempli vormistamisega veenvaks tervikuks. Kursuse tulemusena valmib kujundatud PDF-portfoolio, mida on võimalik kasutada EKAsse sisseastumiseks.

Kursus on mõeldud 16-26aastastele BA- või MA-taseme sisseastumise huvilistele. Kursusel osalejatelt eeldame iseseisva töö tegemist ka kontakttundide vahelisel ajal.

Eeldused osalemiseks
Osalemise eelduseks on piisav kogus teoseid (u 8–10 tööd). Teosed võiksid olema teostatud kahes või enamas meediumis (nt maal, foto, joonistus, koomiks, digitaalsed joonised, kujundused, installatsioonid, ruumilised teosed, kavandid, maketid jne).


Kava

25. mai, laupäev
12–13.30. Ülevaatlik loeng eritüübilistest portfooliotest: füüsiline mapp, kujundatud pdf, veebiportfoolio. Näited ja soovitused. Carl-Robert Kagge
13.45–15.15 Sisseastumisportfoolio spetsiifikast. Näpunäiteid teoste valimiseks, pildistamiseks, infotekstideks ja sisseastumisvestlusel esitlemiseks.

1. juuni, laupäev
12.00–12.45 Esitlus: Figma kujundusplatvormi tutvustamine.
12.45–16.00 Praktika: kujundatud PDF või veebiportfoolio koostamine.
16.00–16.30 Paus16.30–17.00 Esitlus: soovitusi portfoolio esitlemiseks sisseastumisvestlusel
17.00–19.00 Valminud portfooliote esitlemine ja tagasiside

Kursuse läbinu

– oskab teha oma loomingust mõtestatud valikuid sisseastumisportfoolio jaoks;
– on saanud ülevaate teoste dokumenteerimise põhimõtetest;
– oskab oma teoseid täiendada saatvate tekstidega;
– omab ülevaadet, kuidas oma loomingut portfoolios esitada;
– saab tagasisidet ja soovitusi sisseastumiseks.

Kursus lõpeb arvestusega, kus toimub portfooliote esitlus ja juhendajate tagasiside. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendajad

Carl-Robert Kagge on Tallinnas tegutsev graafiline disainer ja kunstnik. Ta on lõpetanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (BA) ja 2020. aastal kaasaegse kunsti õppekava (MA). Ta asutas koos Kert Viiartiga disainistuudio LE60, mis tegutseb nii omaalgatuslike disainiprojektide kui peamiselt kultuurivaldkonda kuuluvate tellimustöödega. 2021. aastast töötab ta graafilise disainerina Riigikantseleis ning veab koos Frank Abneriga siiditrükistuudiot Trükiruum. Kagge on osalenud näitustel Eestis ja välismaal ning navigeerib mitme välja vahealal: maal, trükitehnika, disain, tehnoloogia ning grafiti. Ta on lisaks EKA Eelakadeemias juhendamisele ka EKA ja Tallinna Ülikooli külalisõppejõud.
carlkagge.com


Mart Vainre on kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti eriala BA (2011) ja uusmeedia eriala MA (2014). Tal on olnud mitmeid isiknäituseid ning tema töid on eksponeeritud ka KUMU ja Kunstihoone kuraatorinäitustel. Vainre teostab oma töid maalikunsti tehnikas, mis on tihti digitehnoloogia poolt vahendatud. Vainre on ka EKA õppejõud ja Eelakadeemia programmijuht.
martvainre.com


Aeg: laupäeviti, 25. mail kell 12–15 ja 1. juunil 2024, kell 12–19.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A204
Maht: 13 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 13 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Õppekavarühm: humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel: eesti
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Hind: 90€

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud