Portfoolio joonistamine

Kursuse eesmärk on arendada joonistaja võimet ühendada nähtav maailm ja sisemaailm mõtestatud visuaalseks tervikuks. Selleks saab osaleja erinevate õpetajate vaatenurkadest praktilised kogemused, mida iseseisvalt oma isikupärase joonistamisoskuse kujundamisel kasutada.

Kursuse sisu koosneb nelja juhendaja vahelduvatest kolmenädalastest moodulitest, tööde vaheülevaatusest, valminud portfoolio ekspositsioonist ning lõpuarutelust koos kõigi juhendajatega. Kõigis moodulites käsitletakse erinevatel viisidel akadeemilise joonistamise olulisi aspekte: perspektiivi- ja figuuriõpetust ning erinevate joonistusvahendite kasutamist. 

Osaleja saab õppeaasta jooksul luua tundides ja iseseisvalt loodud töödest omanäolise koosluse – joonistaja arengut, huvisid ja kalduvusi kajastava portfoolio ning ekspositsiooni.

Kursus sobib visuaalsest väljendusoskusest huvitatud täiskasvanutele, kes soovivad kunsti praktika kaudu sügavamalt mõista ning seniseid oskuseid ja kogemusi täiendada.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus, eesti keele oskus

KAVA

  • Visandamine: kuidas mõjutavad ajakasutus ja erinevad keskkonnad vaatlust ja kujutamist?
  • Loominguline joonistamine: kuidas mõjutada ja suunata joonistamise abil mõtlemist?
  • Ruum ja inimene: kuidas kujutada ruumi, keskkonda, ajahetke, meeleolu, emotsioone?
  • Anatoomiline joonistamine: kuidas kasutada teadmisi inimese ülesehituse seaduspäradest?
  • Portfoolio ja ekspositsioon: kuidas organiseerida visuaalset materjali isikupärase terviku loomisel?

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

  • lähtub kunsti ja visuaalse maailma mõtestamisel isiklikust praktilisest kogemusest
  • valib vaatluse põhjal kujutamiseks sobiva joonistusvahendi ja ajaraamistuse 
  • leiab erinevaid vaatenurki visuaalseks eneseväljenduseks
  • kasutab saadud kogemusi ja teadmisi paindlikult oma isikupära avamisel
  • leiab tervikuks ühendavaid seoseid erinevate joonistuste vahel

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, sooritanud vähemalt 90% ülesannetest ja teostanud loomingulise projekti. Arvestuse sisuks on portfoolio esitamine ja tööde ekspositsioon. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht

Allan Kukk (MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafika, 1995) on graafiline disainer ja raamatukujundaja, õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ning kõrgelt hinnatud juhendaja EKA täienduskoolituse kursustel alates 2003. aastast.

Juhendajad

Britta Benno (MA), Allan Kukk (MA), Matti Pärk (MA), Maiu Rõõmus (MA)

Vajalikud töövahendid (osaleja võtab ise kaasa)

Valge joonistuspaber (30 x A2), jõupaber (20 x A2), pastellpaber (5 x A2), kalka (10 x A2), visandipaber vabal valikul (30 x A2); lisaks grafiit (pliiats/pulk), sangviin, süsi, tušš (sulg, pintsel, käsn), marker (jäme, peenike, must ja erinevad värvid)


Aeg: 4. september 2024 kuni 14. mai 2025 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A206
Maht: 12 EAP ehk 312 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ning 192 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1850 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 210 eurot, 12. oktoobriks 410 eurot, 11. jaanuariks 515 eurot ja 15. märtsiks 515 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 11. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud