Portfoolio joonistamine


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursuse eesmärk on praktikas tõestada ja põhjendada klassikalise joonistamise mõju kontseptuaalsele joonistamisele ja vastupidi. Selleks on erinevate juhendajate tunnid põimitud klassikalise (ajalooliselt väljakujunenud) ja kontseptuaalse joonistamise ülesannetega.

Kursuse sisu koosneb iga juhendaja valitud ülesannetest, mis vastavalt õpetamiskogemusele omavad olulist mõju joonistaja arengule. Kursuse tulemuseks on iga osaleja A2-mõõdus kunstnikuraamat ehk portfoolio, mida saab kasutada ka õpikuna edaspidiseks iseseisvaks joonistamiseks.

Kursusel saadakse erinevate juhendajate abiga põhjalik praktiline kogemus joonistamise ja visuaalse eneseväljendamise protsessist ning selge ülevaade iga joonistaja arengust kursuse käigus, sõltumata varasemast joonistamiskogemusest. 

Osalema on oodatud joonistamisest huvitatud täiskasvanud, kes soovivad täiendada ja arendada enda oskusi läbi praktilise kogemuse ja visuaalse eneseväljendamise.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus, eesti keele oskus.

KAVA

 • Visandamine
 • Loominguline joonistamine
 • Perspektiiv, ruum ja vorm
 • Anatoomiline joonistamine
 • Portfoolio ja ekspositsioon

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • oskab kasutada erinevaid joonistusvahendeid
 • näeb seoseid joonistusvahendi ja -materjali valiku ja joonistusobjekti tajumise vahel
 • omab praktilist kogemust klassikalise joonistamise harjutuste mõjust ümbritseva keskkonna tõlgendamisele
 • omab ülevaadet oma joonistamisoskuste võimalikust ulatusest ja suudab iseseisvalt joonistamist arendada
 • oskab luua ja organiseerida visuaalsest materjalist mõtestatud ekspositsiooni
 • tunneb ruumiperspektiivi ja inimese proportsioonide seaduspärasid ning oskab neid teadmisi joonistamisel rakendada
 • oskab juhtida loomingulise protsessi kulgu nii ajaliselt kui ka sisuliselt

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, sooritanud vähemalt 90% ülesannetest ja teostanud loomingulise projekti 100% ulatuses. Arvestuse sisuks on portfoolio esitamine ja tööde ekspositsioon. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht

Allan Kukk – MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafika 1995

Kukk on graafiline disainer ja raamatukujundaja, õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ja kõrgelt hinnatud juhendaja EKA täienduskoolituse kursustel alates 2003. aastast.

Juhendajad

Britta Benno (MA), Allan Kukk (MA), Matti Pärk (MA), Maiu Rõõmus (MA)

Vajalikud töövahendid (osaleja võtab ise kaasa)

Valge joonistuspaber (30 x A2), jõupaber (20 x A2), pastellpaber (5 x A2), kalka (10 x A2), visandipaber vabal valikul (30 x A2).

Grafiit (pliiats/pulk), sangviin, süsi, tušš (sulg, pintsel, käsn), marker (jäme, peenike, must ja erinevad värvid).


Aeg: 6. september 2023 kuni 29. mai 2024 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruumis A206
Maht: 12 EAP ehk 312 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ning 192 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 30. august või kuni kohti jätkub

Hind: 1750 eurot

Registreerudes enne 23. augustit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 28. augustiks 240 eurot, 14. oktoobriks 390 eurot, 13. jaanuariks 485 eurot ja 16. märtsiks 485 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud