Praktiline õigus disaineritele

Kursus annab ülevaate aktuaalsetest õiguslikest küsimustest disainivaldkonnas (rõhuga moedisainil) ja nende praktilisest käsitlusest Eesti õiguse kontekstis. Näited põhinevad moemaailmal.

Tegutsemine disaini alal ei tohiks piirduda ainult toodete loomise oskusega. Oluline on ka luua eristusvõimeline bränd ja saada konkurentsieelis. Sellele aitavad kaasa intellektuaalse omandi õigus, lepinguõigus ja muud õiguslikud regulatsioonid. Juriidiliste baasteadmiste puudumine võib takistada brändi arengut või halvemal juhul viia selle kaotamiseni.

Osalema oodatud on disaini, moodi ja kunsti õppivad, neil aladel töötavad või nende vastu huvi tundvad inimesed, samuti oma brändi omanikud, ettevõtjad ja need, kes kaaluvad oma toodete müüki.

Eeldused osalejale

Keskharidus ja eesti keele oskus, kasuks tuleb akadeemiline haridus moe-, kunsti- või disainivaldkonnas või praktiline kokkupuude nende valdkondadega

Kursustel hõlmatavad teemad

Intellektuaalomand

 • Autoriõigus
 • Kaubamärk
 • Bränd, logo ja kaubamärk – milles on vahe
 • Tööstusdisainilahendus
 • Patent
 • Ärisaladus
 • Domeeninimi

Õiguslikud probleemid praktikas ja nende vältimine

 • Kas ja kuidas on võimalik kaitsta moejooniseid, kangaid, mustreid, moeetendusi, tehnoloogilisi meetodeid ja muud
 • Recycling ja Upcycling ja sellega seotud õiguslikud küsimused
 • Intellektuaalomandiõigusi puudutavaid vaidlused
 • Praktilised nõuanded vaidluste ennetamiseks ja käitumiseks vaidluse tekkimise

Koostöö, lepingud, reklaam, müük

 • Koostöö fotograafide ja modellidega, teiste disaineritega
 • Reklaami põhinõuded
 • Kuulsuste, sisuloojate teenuste kasutamine müügi-ja reklaamtegevuses
 • Isiku kujutise kasutamine
 • Autorileping
 • Konfidentsiaalsusleping
 • Litsentsileping
 • Edasimüügileping
 • Leping allhanke (nt õmblustööde) tellimiseks
 • Koostöö vormistamine- tööleping, käsundusleping, töövõtuleping
 • Poeruumide või pop-up müügipindade üürileping

Õppemetoodika
Teoreetilised loengud ja praktiline töö kohapeal, kirjalikud ülesanded, kaasuste lahendamine ja arutelud

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate aktuaalsetest õiguslikest küsimustest, millega iga disainer praktikas tahes-tahtmata kokku puutub
 • on teadlik disaini valdkonnas tähtsust omavatest intellektuaalomandi liikidest ja nende funktsioonidest ning oskab neid eristada
 • on tutvunud tüüpilisemate vaidluste ja vigadega brändi loomisel, toodete arendamisel, müümisel ja koostööl erinevate isikutega
 • on laiendanud oma teadmisi reklaami õiguslikust regulatsioonist
 • on saanud ülevaate disaineri töö jaoks vajalikest lepingutest, oskab neid eristada ja sõlmimise vajadust tuvastada

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse saamiseks tuleb esitada tähtajaks kirjalik kodutöö ja esitada see klassis ning sooritada positiivselt kirjalik test läbitud teemade kohta. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Paber märkmete tegemiseks, kirjutusvahendid

Juhendaja
Jelizaveta Henno töötab vandeadvokaadina NJORD Advokaadibüroos. Ta on Eesti Advokatuuri liige alates 2010. aastast, omab üle 15 aasta pikkust töökogemust juura valdkonnas ja kaht Tartu Ülikooli magistrikraadikraadi (2009 ja 2021). Advokaadina nõustab Henno kliente muuhulgas erinevates intellektuaalomandi küsimustes, sh intellektuaalomandi kaitse, kasutamise, loovutamise ja litsentsimise teemal. Tema valdkonnaks on ka nõustamine ettevõtluses vajalike lepingute koostamisel ja sõlmimisel. Lisaks pikaajalisele töökogemusele advokaadibüroos on ta töötanud juristina Eesti ühes suuremas jaekaubandusettevõttes, kus üheks tema vastutusvaldkonnaks olid ettevõtte intellektuaalomandi kaitse küsimused.


Aeg: 13. märtsist kuni 10. aprillini 2024 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A303
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 6. märtsini või kuni kohti jätkub
Hind: 310 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud