Praktiline õigus disaineritele

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus põhineb näidetel moevaldkonnast ja annab ülevaate aktuaalsetest õiguslikest küsimustest moe- ja disainivaldkonnas rõhuasetusega moedisaini teemadel ja nende praktilisel käsitlusel Eesti õiguse kontekstis.

Disaini alal tegutsemine ei tohiks piirduda ainult toodete loomise oskusega. Oluline on ka luua eristuv bränd ja saada konkurentsieelis. Sellele aitavad kaasa intellektuaalse omandi õigus, lepinguõigus ja muud õiguslikud regulatsioonid. Baasteadmiste puudumine juriidilistes küsimustes võib takistada brändi arengut või halvemal juhul viia selle kaotamiseni.

Osalema oodatud on disaini, moodi ja kunsti õppivad, nendes valdkondades töötavad või selle vastu huvi tundvad inimesed, samuti oma brändi omanikud, ettevõtjad ja need, kes kaaluvad oma toodete müüki.

Kursustel hõlmatavad teemad

Intellektuaalomand

 • Autoriõigus
 • Kaubamärk
 • Bränd, logo ja kaubamärk – milles on vahe?
 • Tööstusdisainilahendus
 • Patent
 • Ärisaladus
 • Domeeninimi
 • Recycling ja upcycling ja sellega seotud õiguslikud küsimused
 • Kas ja kuidas on võimalik kaitsta moejooniseid, kangaid, mustreid, moeetendusi, tehnoloogilisi meetodeid ja muud?
 • Intellektuaalomandiõigusi puudutavad vaidlused
 • Praktilised nõuanded vaidluste ennetamiseks ja käitumisjuhised puhuks, kui vaidlus on siiski tekkinud

Reklaam ja müük

 • Reklaami põhinõuded
 • Müügilepingu õiguslik regulatsioon, müüja vastutus, vastutus toote puuduste eest
 • Internetimüügi põhinõuded
 • Kuulsuste ja sisuloojate teenuste kasutamine müügi- ja reklaamitegevuses
 • Isiku kujutise kasutamine

Lepingud ja koostöö

 • Lepinguõigusest üldiselt
 • Konfidentsiaalsusleping
 • Litsentsileping
 • Edasimüügileping
 • Frantsiisileping
 • Leping allhanke (nt õmblustööde) tellimiseks

Koostöö fotograafide ja modellidega, teiste disaineritega

 • Koostöö vormistamine – tööleping, käsundusleping, töövõtuleping
 • Poeruumide või pop-up-müügipindade üürileping

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus, kasuks tuleb akadeemiline haridus moe-, kunsti- või disainivaldkonnas või praktiline kokkupuude nende valdkondadega

Õppemetoodika
Teoreetilised loengud ja praktiline töö kohapeal, kirjalikud ülesanded, kaasuste lahendamine ja arutelud.

Kursuse läbinu

 • on saanud ülevaate aktuaalsetest õiguslikest küsimustest, millega iga disainer praktikas tahes-tahtmata kokku puutub
 • on teadlik disaini valdkonnas tähtsust omavatest intellektuaalomandi liikidest ja nende funktsioonidest ning oskab neid eristada
 • on laiendanud oma teadmisi reklaami ja müügi, sh internetimüügi õiguslikust regulatsioonist
 • on tutvunud tüüpilisemate vaidluste ja vigadega brändi loomisel, toodete arendamisel, müümisel ja koostöö tegemisel erinevate isikutega
 • on saanud ülevaate disaineri töö jaoks vajalikest lepingutest ja dokumentatsioonist, oskab neid eristada ja lepingu sõlmimise vajadust tuvastada

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse saamiseks tuleb esitada tähtajaks kirjalik kodutöö ning sooritada positiivselt kirjalik test läbitud teemade kohta. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Paber märkmete tegemiseks, kirjutusvahendid

Juhendaja
Jelizaveta Henno töötab vandeadvokaadina NJORD Advokaadibüroos. Ta on Eesti Advokatuuri liige alates 2010. aastast, omab üle 15aastast töökogemust juura valdkonnas ja kaht Tartu Ülikooli magistrikraadikraadi (2009 ja 2021).

Advokaadina nõustab Henno kliente muuhulgas erinevates intellektuaalomandi küsimustes, sh intellektuaalomandi kaitse, kasutamise, loovutamise ja litsentsimise teemal. Tema valdkonnaks on ka nõustamine ettevõtluses vajalike lepingute koostamisel ja sõlmimisel. Lisaks pikaajalisele töökogemusele advokaadibüroos on ta töötanud juristina Eesti ühes suuremas jaekaubandusettevõttes, kus üheks tema vastutusvaldkonnaks olid ettevõtte intellektuaalomandi kaitse küsimused.


Aeg: 13. september kuni 11. oktoober 2023 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A303
Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 32 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 6. septembrini või kuni kohti jätkub
Hind: 290 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud