Püksid põhilõikest valmistooteni


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus on mõeldud õmblushuvilistele, kes tahavad arendada oma õmblemis- ja konstrueerimisoskusi. Kursusel pööratakse tähelepanu erinevatele konstrueerimissüsteemidele ning valitakse välja üks, mille põhjal tehakse enda mõõtudele vastav lõige. Lõike põhjal õmmeldakse makett, kus vajadusel viiakse sisse parandused ning parandatakse vastavad eksimused ka originaallõikel.

Samuti pööratakse tähelepanu pükste detailidele, räägitakse meeste- ja naistepükste konstruktsioonierinevustest ning erinevate materjalide kasutamisest pükste õmblemisel. Kursuse viimases osas toimub modelleerimine põhilõike baasil, mille abil on võimalik ilma uut lõiget konstrueerimata saada sobiv konstruktsioon. Kavandatakse sobivast materjalist ja tegumoega püksid, mis õmmeldakse ka valmis, ning lisaks tutvustatakse eestikeelset erialakirjandust.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus, algteadmised õmblemisest, õmblusmasina olemasolu kodus iseseisva töö tegemiseks

Kava

1. päev. Sissejuhatus ainesse. Pükste ajalugu. Erinevad materjalid pükste õmblemiseks. Töövahendite tutvustus. Erinevad konstrueerimismeetodid. Kasutatava meetodi tutvustamine.

2. päev. Mõõtude võtmine paaris. Mõõtude ülesmärkimine, vajalike töövahendite ülevaatamine. Alustame konstrueerimist pükste esidetailist, vajalike lisadetailide konstrueerimine. Pükste tagadetaili konstrueerimine. Esi- ja tagadetailide kopeerimine kalkale.

3. päev. Detailidele õmblusvaru lisamine. Maketikangast detailide väljalõikamine. Kodus maketikangast pükste prooviks ettevalmistamine. Proovi läbiviimine paarides. Paranduste sisseviimine lõikel ja uue lõike kopeerimine. Põhilõike baasil modelleerimine. Individuaalse moejoonise tegemine ja tähtsamate sõlmpunktide arutelu.

4. päev. Pükste detailide väljalõikamine ja ettevalmistus õmblemiseks. Taskute ja esikinniste töötlemine.

5. päev. Põhidetailide õmblemine ja proov (võib ka kodus teha).

6.–7. päev. Õmblemine ja paranduste tegemine, konsulteerimine.

8. Lõpuviimistlus ja tööde esitlus, küsimused-vastused, tähelepanekud.

Õppemetoodika

Kasutatakse individuaalselt lähenemist, töö toimub paarides. Töö tempo ja tunni teemas püsimine sõltuvad osalejate ettevalmistusest ning kiirusest (inimesed on erinevad ning nendel on erinev iseseisva töö oskus). Paralleelselt praktilise tööga jagatakse ka teoreetilisi teadmisi.

Kursuse läbinu

  • teab erinevaid rõivaste konstrueerimise süsteeme
  • oskab võtta kliendilt mõõte ning nende põhjal konstrueerida põhilõike
  • teab ja tunneb pükste detaile ning oskab nimetada erinevusi meeste- ja naistepükste konstrueerimisel
  • oskab modelleerida põhilõike baasil uue püksilõike
  • teab ja tunneb erinevaid materjale ning oskab neid valida

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on kursuse lõpuks valminud pükste esitlus ja ühine arutelu. Arvestuse sooritanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Osaleja võtab ise kaasa: tugevam jõupaber, kalka, mõõdulint, käärid, maketikangas, värviline marker, põhikangas, vajalikud abivahendid pükste õmblemiseks

Juhendajad
Kalle Aasamäe on tegutsenud moevaldkonnas rohkem kui 20 aastat ning loonud omanimelise brändi KALLE HT. Aasamäe on õppinud moodi Eestis ja Moskvas ning täiendanud ennast Indias, Londonis ja Itaalias. Oma kollektsioone on ta esitlenud arvukatel moeüritustel Eestis, Lätis, Venemaal, Prantsusmaal ja Soomes. Samuti on ta loonud lavakujundusi ja kostüüme erinevatele etendustele ning töötanud ka filmide juures kostüümikunstnikuna. Oma teadmisi on Aasamäe jaganud EKA moeosakonnas ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning läbi viinud erialaseid workshop’e väikestele gruppidele Eestis ja välismaal. Praegu õpib Aasamäe TLÜ magistrantuuris kultuuriteooria ja filosoofia erialal, et uurida moodi ja selle toimemehhanisme.

Anneli Kruusberg on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi rõivaalakorralduse eriala (BA). Ta on õmblusvaldkonnaga seotud juba üle 25 aasta, millest üle 16 aasta töötanud AS Baltika Groupis tehnoloogina. Hetkel töötab EKA moedisaini osakonnas õmblusklassi meistri ja õppejõuna.


Aeg: 12. oktoober kuni 30. november neljapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, 12.–26. oktoobril õpperuum B305 ja 2.–30. novembril õpperuum D507
Maht: 32 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 20 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 5. oktoobrini 2023 või kuni kohti jätkub

Hind: 580 eurot
Registreerudes enne 28. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 280 eurot, seejärel 3. oktoobriks 300 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud