Raamatu­illustratsioon

Autor: Katrin Rassmann

Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud illustratsioonist ja illustraatori tööst huvitatud täiskasvanud õppijale, kelle eesmärk on professionaalne areng. Õppetöö käigus tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi ning arendatakse isikupärast illustraatorikäekirja. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöös.

Õppekava koosneb kolmest põhimoodulist, mis moodustuvad erialastest loengutest ja töötubadest, kus õpetavad tuntud Eesti illustraatorid ja graafikud. Kavas on ka loengud ja töötoad, mida juhendavad spetsialistid kirjastusmaailmast, illustratsiooniuurijad ja asjatundjad.  Kursuse lõputööna valmib raamatuprojekt.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus ja eesti keele oskus. Eelnev kunsti tegemise kogemus.

KAVA

Sissejuhatus kaasaegsesse illustratsiooni. Pildi sisse minek 

Eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäevastest suundadest ja rahvusvahelistest praktikatest. Osalejad saavad esmase kokkupuute illustraatoritööga katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Erinevate juhendajate töötubades omandatakse uusi kujutamistehnikaid, olulisi teadmisi kompositsioonist, värvusõpetusest jms.

Arutatakse ja vaadeldakse, kuidas pilt pakub tuge tekstist arusaamiseks. Milline on pildi roll tekstilise sõnumi võimendamisel? Kuidas toimib pilt kui kommunikatsioonivahend ja narratiiv? Tehakse harjutusi, mis avardavad visuaalset nägemisoskust. Analüüsitakse teksti ja pildikeele võimalusi teksti võimestamisel ja tähendusvälja avardamisel. 

Aine lõpuks valmib hulk eriilmelisi töid, mis näitavad autori mitmekülgset oskust visuaalselt võimendada kirjasõna. Need on ühtlasi pikaajalisemate illustratsiooniprojektide ettevalmistav osa. Aine ülesehitus toetab mitmekülgseid püüdlusi ja katsetusi.

Loominguline projekt – autoriraamat

Raamatuprojekti eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust ja isikupärast visuaalset väljenduskeelt. Pikemaajalisem projekt võimaldab panna proovile ja kinnistada omandatud illustraatorioskusi. Vabalt valitud lugude alusel loovad õppijad storyboard’id, millest valitakse üks arendamiseks ja lõputöö teostamiseks. Lõputööna valmib raamat, mis võib olla nii pildiraamat, sõnatu raamat kui ka koomiks. 

Raamatu kujundamisel, kujundusfailide vormistamisel ja trükiettevalmistuse tegemisel on abiks tüpograafia ja kujunduse algtõdede loengud.

Ettevõtlus ja ellujäämine 

Eesmärk on pakkuda kursuslastele illustraatori töös olulisi lisateadmisi. Autoriõiguste loengus tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid, sh lepingute koostamist ja terminoloogiat. Kirjastaja nõustab, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida. Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel nüüdisaegse raamatukunsti maailmas. Külalisillustraatorid jagavad artist talk’i formaadis oma töökogemusi.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

  • suudab illustratsiooni kaudu demonstreerida enda isikupärast visuaalset väljendusoskust ja ideid
  • orienteerub nüüdisaja illustratsioonikunstis
  • tunneb raamatuillustratsiooni põhialuseid
  • teab kirjastustegevuse põhietappe
  • rakendab uusi tehnikaid
  • teostab oma pildiraamatu ja esitleb seda
  • koostab valiku oma töödest, mida esitleda tulevastele tellijatele

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldus on osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning lõputööna loomingulise projekti õigel ajal sooritamine ja oma tööde esitlemine. Arvestuse sisuks on lõputöö esitlus ühisnäitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuhid

Anne Pikkov – MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafiline disain 1994. Pikkov on rahvusvaheliselt avaldatud illustraator ja raamatukujundaja, kes kujundanud ka raamatukaasi ja illustreerinud 10 raamatut. 

Kertu Sillaste – MA, Eesti Kunstiakadeemia, tekstiilikunst 1996; MA, Tallinna Ülikool, kunstiõpetus 2017. Sillaste on kujundanud ja illustreerinud erinevate kirjanike raamatuid ning kirjutanud ja illustreerinud 7 autoriraamatut.

Juhendajad 

Sven Idarand (MA), Kadi Kurema (MA), Anneliis Lepp (BA), Anne Pikkov (MA), Kertu Sillaste (MA), Kristina Tort (BA)

Vajalikud töövahendid
Võtab osaleja ise kaasa, infot jagatakse jooksvalt õppetöö ajal.Aeg: 2. septembrist 2023 kuni 11. maini 2024 laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A502 ja A204
Maht: 12 EAP ehk 312 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 192 iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1750 eurot

Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 30. augustiks 240 eurot, 14. oktoobriks 390 eurot, 13. jaanuariks 485 eurot ja 16. märtsiks 485 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud