Raamatuillustratsioon

Autor: 24/24 Raamatuillustratsiooni põhikursuse vilistlane Triina Britt Aumere

Raamatuillustratsiooni kursus on suunatud illustratsioonist ja illustraatori tööst huvitatud täiskasvanud õppijale, kelle eesmärk on professionaalne areng. Õppetöö käigus tutvustatakse valdkonna põhioskusi ja -teadmisi ning arendatakse isikupärast illustraatorikäekirja. Kursusel osalejad saavad teadmisi raamatuillustratsioonist ja esmase kogemuse illustraatoritöös.

Õppekava koosneb erialastest loengutest ja töötubadest, kus õpetavad tuntud Eesti illustraatorid ja graafikud. Kavas on ka loengud ja töötoad, mida juhendavad spetsialistid kirjastusmaailmast, illustratsiooniuurijad ja asjatundjad. Kursuse lõputööna valmib illustratsiooniprojekt.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus ja eesti keele oskus, eelnev kunsti tegemise kogemus

KAVA

Sissejuhatus kaasaegsesse illustratsiooni

Eesmärk on anda kursusel osalejale esmased teadmised illustratsioonikunstist, selle tänapäevastest suundadest ja rahvusvahelistest praktikatest. Osalejad saavad kokkupuute illustraatoritööga katseliste ja mänguliste lühiülesannete kaudu. Erinevate juhendajate töötubades omandatakse uusi kujutamistehnikaid, olulisi teadmisi kompositsioonist, värvusõpetusest jms.

Arutatakse ja vaadeldakse, kuidas pildi kaudu lugu jutustada. Milline on pildi roll sõnumi võimendamisel? Kuidas toimib pilt kui kommunikatsioonivahend ja narratiiv? Tehakse harjutusi, mis avardavad visuaalset nägemisoskust. Analüüsitakse pildikeele võimalusi loo võimestamisel ja tähendusvälja avardamisel.

Valmib hulk eriilmelisi töid, mis näitavad autori mitmekülgset oskust visuaalselt ideid väljendada.

Loominguline projekt

Projekti eesmärk on arendada piltidega loo jutustamise oskust ja isikupärast visuaalset väljenduskeelt. Pikemaajalisem projekt võimaldab panna proovile ja kinnistada omandatud illustraatorioskusi. Vabalt valitud lugude alusel loovad õppijad storyboard’id, millest valitakse üks arendamiseks ja lõputöö teostamiseks. Lõputööna valmib illustratsiooniseeria.

Vaadeldakse kujundusprintsiipe, kujundusfailide vormistamist ja trükiettevalmistuse tegemisel on abiks tüpograafia ja kujunduse algtõdede loengud.

Ettevõtlus ja ellujäämine

Eesmärk on pakkuda kursuslastele illustraatori töös olulisi lisateadmisi. Autoriõiguste loengus tutvustatakse autoriõiguse põhitõdesid, sh lepingute koostamist ja terminoloogiat. Kirjastaja nõustab, kuidas illustraatorina alustada ja tööd leida. Kunstiteadlase loeng on abiks illustraatori koha mõtestamisel nüüdisaegse raamatukunsti maailmas. Külastatakse aktuaalseid illustratsioonisündmusi.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

  • suudab illustratsiooni kaudu demonstreerida enda isikupärast visuaalset väljendusoskust ja ideid
  • orienteerub nüüdisaja illustratsioonikunstis
  • tunneb raamatuillustratsiooni põhialuseid
  • teab kirjastustegevuse põhietappe
  • rakendab uusi tehnikaid
  • teostab oma projekti ja esitleb seda
  • koostab mõtestatud valiku oma töödest

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ning sooritanud ja esitanud õigeks ajaks lõputöö ehk loomingulise projekti. Arvestuse sisuks on lõputöö esitlus ühisnäitusel. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuhid

Anne Pikkov (MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafiline disain, 1994) on rahvusvaheliselt avaldatud illustraator ja raamatukujundaja, kes kujundanud ka raamatukaasi ja illustreerinud 10 raamatut.

Kertu Sillaste (MA, Eesti Kunstiakadeemia, tekstiilikunst 1996; MA, Tallinna Ülikool, kunstiõpetus 2017) on kujundanud ja illustreerinud erinevate kirjanike raamatuid ning kirjutanud ja illustreerinud seitse autoriraamatut.

Juhendajad

Mark-Antonius Puhkan (MA), Kätlin Kaldmaa (MA), Sven Idarand (MA), Kadi Kurema (MA), Anneliis Lepp (BA), Anne Pikkov (MA), Kertu Sillaste (MA), Kristina Tort (BA)

Vajalikud töövahendid
Osaleja võtab vajalikud vahendid ise kaasa (pliiatsid, paberid, akvarellid, akrüülid, pintslid või digivahendid), infot jagatakse jooksvalt õppetöö ajal.


Aeg: 7. september 2024 kuni 24. mai 2025 laupäeviti kell 10–13
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A204
Maht: 12 EAP ehk 312 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 192 iseseisvat tööd
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 1850 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 210 eurot, 12. oktoobriks 410 eurot, 11. jaanuariks 515 eurot ja 15. märtsiks 515 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule ja esitada vähemalt viis katsetust illustratsiooni vallast hiljemalt 11. augustini, registreeruda ning tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud