Ruumikogemuse joonistamine

Joonistuskursuse sisuks on ruumi uurimine erinevate tunnetusvahendite ja mälukandjate (keha, silma, käe, nina, fotokaamera, mälu) ning mitmesuguste joonistusvahendite ja -tehnikate abil. Katsetame mitmesuguseid tajumise, kogemise ja kujutamise viise ning teostame mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Joon, pind, faktuurid. Mõtte ja keha, silma ja käe koostöö. Visandamise tehnikad. Erinevad joone ja pinna kasutamise võtted. Suunad, suurused, liikumise ja jälje jätmise viisid. Kogumine ja komponeerimine: kaos, kord, planeerimine, spontaansus, kohanemine, kohandamine.

2. päev. Intellektuaalne ja optiline realism. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, loomingulised kasutamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Subjektiivne kartograafia. Praktiline loominguline ülesanne. Vabalt valitud joonistusvahendid paberil. Võimalusel töötame osa aega väljas.

3. päev. Minimalistlik tasapinnaline geomeetriline kompositsioon. Teabe vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine.

4. päev. Kollaaž, montaaž: katkestuste ning suuna- ja mõõtkavamuutustega tervik.

5. päev. Optilise realismi alused. Lineaarperspektiiv: ühe-, kahe- ja neljapunkti- ning ümarperspektiiv. Skeemide läbijoonistamine, ruumiliste illusioonide konstrueerimine. Praktilised vaatlustel põhinevad harjutused.

6. päev. Optiline realism, lineaarperspektiiv. Keerulisemate struktuuride kujutamine. Skeemide läbijoonistamine. Loominguline kompositsioon.

7. päev. Tasapinnaline ja ruumiline kompositsioon. Tasapinnaliste kompositsioonide muutmine ruumilisteks ja taas tasapinnalisteks. Ruumiliste struktuuride ehitamine, nende pildistamine ja joonistamine.

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbiproovimine.

9. päev. Kihiline, erinevaid tehnikaid ja pildikeeli ühendav kompositsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Kursuse läbinu

  • eristab, mõistab ning oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi kujutamise viise ja tehnikaid, pildikeeli
  • oskab teadlikult ja valikuliselt kujutada vaatenurki, ruumisügavust, objektiivsust ja subjektiivsust
  • eristab ja oskab loomingulises väljenduses kasutada erinevaid ruumi kogemise viise
  • oskab mänguliselt kasutada erinevaid joonistusvahendeid ja -tehnikaid

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on loominguliste tööde (kirjutiste, joonistuste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Osaleja võtab ise kaasa: pliiatsid, tindipliiatsid, tušš jt mustvalged ja värvilised joonistusvahendid, visandiraamat või lahtised paberid

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Eesti Kunstiakadeemias, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis ning Vanalinna Hariduskolleegiumi Kunstikoolis.


Aeg: 1. märts kuni 3. mai 2023 kolmapäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A307. Võimalusel töötame osa aega väljas.
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 22. veebruarini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerudes enne 15. veebruari, on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 20. veebruariks 190 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud